Det store keeperløftet i Østfold

Til pressen:

Det er en glede å kunne berette om at toppklubbene i Østfold i samarbeid med Østfold Fotballkrets og breddeklubbene i Østfold har fått tildelt kr.200.000,- for  i 2010 å kjøre et pilotprosjekt på keeperutvikling kalt: ”Det store keeperløftet i Østfold”. I tillegg legger toppklubbene og kretsen inn store ressurser i prosjektet.

Målet er å skape det beste keepermiljøet i Norden, og derigjennom få frem mange gode keepere både til breddeklubber samt til toppklubbene og landslag.

Toppklubbene (Moss FK, Sarpsborg 08 og FFK) ser stor verdi i å samarbeide tett for å skape egenproduserte talenter i Østfold. Dette skaper lokal forankring og identitet hos utøverne, samt engasjement i lokalbefolkningen.

Vi tror at de toppklubbene som kommer til å lykkes i fremtiden, er de klubbene som er best på spillerutvikling og klarer å produsere gode egenproduserte spillere.

Og vi tror at samarbeid underveis er vegen å gå.

Gode talenter dukker opp over alt om arbeidet som gjøres er godt.

Her kan blant annet nevnes når det gjelder keepere:

Lasse Stav – Skiptvet, Erik Braathen – Halden, Kristian Bjerke – Soon,                          
Joacim Heier – Rakkestad, Per Morten Kristiansen – Greåker, Christine Colombo Nilsen – (Moss)

Dermed må vi legge til rette for keeperutvikling i hele Østfold, og det både i topp og bredde.

Kick off:

Lørdag 30.januar kl. 14.30 – 17.30 arrangerer vi en stor kick off i Østfoldhallen.

Dette vil være starten på dette prestisjetunge prosjektet.

Her ønsker vi å be inn både talentfulle unge keepere, keepertrenere og klubbtrenere.

Dagen vil være todelt:

14.30 – 15.00:

I denne delen vil keepertrenerne: Jerry Knutsson (Østfold FK), Rolf Høgmo (FFK), Lars Erik Eriksen (Moss FK) og Tommy Haglund (Sarpsborg 08) i toppklubbene legge opp et opplegg der unge potensielle keepere i alderen 13-17 år kan melde seg på å delta aktivt i en sekvens som viser hvordan man jobber med keepere i toppklubb og på landslag. I tillegg inviteres keepertrenere i alle klubber inn for å få ideer om hvordan ei god keepertreningsøkt kan tilrettelegges. Med seg til å hjelpe har keepertrenerne A-lagskeeperne fra toppklubbene: Lasse Staw (FFK), Erik Braathen (FFK), Colin Burns (Sarpsborg 08), Arnold Origi (Moss FK), Andreas Eikum (Moss FK) og Kristian Bjerke (Moss FK). Disse vil i sekvensen både vise god utførelse i øvelsene, samt være keepertrenere og rettlede talentene.

15.00 – 16.30:

Her vil keepertrenerne våre ta for seg aldersgruppen 7- 12 år.

Her inviteres lagstrenerne sammen med talenter som har bestemt seg for å stå i må.

Her ønsker vi gjerne at både trener og evt talent har på seg treningsklær for å kunne delta aktivt i økta. Dette for at både talent og trener kan se og prøve ut hva som er viktig å vektlegge i denne alderen, samt kjenne det på kroppen i økta. Treneren får da jobbe med keeperen sin på feltet.