Det formelle samarbeidet på plass

Tekst/Foto: Alvin Holm (alvin@mossfk.no)

Det er enighet om at klubbene skal ha et formelt samarbeid om utvikling av nye spillere, og at dette skal gi Moss by både et stabilt Tippeligalag og ditto andredivisjonslag. Modellen går ikke så langt som samarbeidet i Grenland, men skal likevel stå sammen om en felles sponsorsatsning og felles profil for «mossefotballen», sa de to lags ledere torsdag ettermiddag.

Nedenfor skisseres intensjonen med samarbeidet, slik klubbene i fellesskap er kommet frem til.

Utviklingssamarbeid

Moss FK og Spkl. Sprint-Jeløy
– Begge klubber skal bli bedre sammen
– Et gjensidig, forpliktende og varig samarbeid
– Til beste for mossefotballen

Visjon

– Mosseregionen skal ha et lag som over tid presterer stabilt på Tippeliganivå (Moss FK)
– Mosseregionen skal ha et lag som over tid presterer stabilt på 2. divisjonsnivå (Sprint-Jeløy)

I praksis

– Moss FK og Spkl. Sprint-Jeløy er hverandres prioriterte partnere
– Klubbenes individuelle profil og mål skal ivaretas og er utgangspunktet for samarbeidet
– Individuell måloppnåelse gjennom samarbeidet

Hensikt og mål

– Klubbene skal i fellesskap utvikle sine talenter for spill på høyest mulig nivå
– Antall lokale, egenutviklede spillere skal økes
– Vilje til å prioritere egenutviklede spillere

Metode

– Utvikle en felles struktur for talentutvikling der unge spillere gis best mulige vilkår for utvikling og prestasjonsmestring i trening og kamp

Nivå

– Moss FK skal alltid ha lag på interkretsnivå på GUTTER og JUNIOR
– Sprint-Jeløy skal alltid ha lag på KM-nivå på GUTTER og JUNIOR. Og interkrets når årgangen tilsier det
(NB! flere interkretslag er ønskelig om det sportslig er mulig)

Veien fram til i dag

– Vekslende erfaringer gjennom årene
– Mange spillere har gått mellom klubbene (spesielt i alderen 14-16 år)
– Få spillere fra Sprint-Jeløy til eliteserie- eller 1.divisjonsnivå i MFK
– Vesentlig flere spillere fra MFK til 2. divisjonsnivå i Sprint-Jeløy

Status samarbeid mellom klubbene

– Vekslende erfaringer gjennom årene
– Mange spillere har gått mellom klubbene (spesielt i alderen 14-16 år)
– Få spillere fra Sprint-Jeløy til eliteserie- eller 1.divisjonsnivå i MFK
– Vesentlig flere spillere fra MFK til 2. divisjonsnivå i Sprint-Jeløy

Status samarbeid mellom klubbene

Viktigst:
– Det er det siste året utviklet et godt klima for samarbeid

– Vilje til formalisering
– Temaet er drøftet på felles møter og i styremøter i klubbene

– Skisse for et samarbeidsprosjekt er utarbeidet og vedtatt som grunnlag i begge klubber
– Strukturere og formalisere det samarbeidet som allerede eksisterer
– Forutsetninger for å lykkes

Generelt

– Klubbenes styrer er til enhver tid eier av og ansvarlig for at samarbeidet er operativt og fungerer i tråd med intensjonene
– Utvikle struktur og metoder som ikke er avhengige av hvem som til enhver tid bekler sentrale verv i klubbene

– Prosjektet må gi synlige og målbare resultater på kort og lang sikt
– Klubbene må være villige til å definere økonomiske rammer for samarbeidet
– Forutsetninger for å lykkes

Detaljer

– Utarbeide klare, oppnåelige mål
– Starte med få, oversiktlige og håndterbare aktiviteter
– Tydelige og klart definerte regler for samarbeidet
– Sikre bred forankring og forståelse blant klubbens medlemmer

– God og løpende kontakt mellom klubbene
– Nivå (organisasjon) for samarbeid må etableres
– Løpende evaluering (og ev. justering) er nødvendig
– Etablere klima for uenighet (debatt)
– Arenaer for samarbeid (eks.)

SPORTSLIG

– Felles miljø for utvikling av trenere
– Yngres og seniornivå

– Kurs, faglige samlinger, kollegialitet
– Felles definisjon av treningskvalitet
– Trenerstab, innhold, mengde, utstyr, baner
– Samarbeid mellom spillerutviklerne

– Felles talentsamlinger
– Keepertrening
– Arenaer for samarbeid (eks.)

ADMINISTRATIVT

– Baneproblematikk
– ”Politisk” fellesskap overfor Moss kommune
– Felles profil-/markedsarbeid for mossefotballen (merkevarebygging)
– Eller felles kompetanse på slikt arbeid
– Felles sponsoravtaler
-Innkjøpsavtaler (eks. utstyr)
– Arenaer for samarbeid (eks.)

FORMALISERING (rammeverk)

– Samarbeid om spillerutvikling/talentutvikling fra 12-13 år
– Fra 14-15 år: De beste spillerne, uansett klubb, skal få mulighet til å spille på et høyere nivå om spilleren er kvalifisert for eller ønsker det. Det betyr for eksempel spill på aldersnivået over, eller på interkretslag i samarbeidsklubben
– Arenaer for samarbeid (eks.)

FORMALISERING (rammeverk)

– NB! Regler er viktig, men individuelle vurderinger er nødvendig i hver enkelt tilfelle. Nettopp det skal utviklingssamarbeidet gi grunnlag for:
– Overgangsrutinene må være åpne, smidige og fleksible
– NB! Ikke glemme at spilleren selv bestemmer hvor han vil spille
– Eks. på mulige konfliktområder som krever tydelig avklaring
– Talentfulle juniorspillere i Sprint-Jeløy som aspirerer til A-lagsspill i klubben vs MFKs juniorlag (interkrets)
– Overgang av talenter på guttelagsnivå og nivåene under

Prosessen videre

– Presentasjon for klubbenes medlemmer (medlemsmøter)
– Utvide prosessgrunnlaget

– Administrativt (formaliteter)
– Sportslig (trenerforankret)

Administrativt

– Formaliteter (avtale)
– Målsetting 2007

Sportslig

– Sette ned sportslig samarbeidsutvalg fra begge klubber
Utvikle sportslig plan

TRENINGSMETODER – TRENINGSMENGDE – TRENINGSFORHOLD – TRENERTEAM – STØTTEAPPARAT – FORUM FOR SAMARBEID – OVERGANGSRUTINER – TALENTOPPFØLGING mm

Oppstart: januar 2007