Den «Gule tråden» begynner å ta fasong!

I slutten av 2007 startet MFK sin jobb med å lage en systematisk utviklingsmodell for hele klubben. På klubbseminaret i Langesund 2008 kunne vi stolt presentere den ”Gule tråden”. I dag, etter to sesonger, med den ”Gule tråden” som basis for utvikling for spillere og trenere kan vi se at vi begynner å få resultater. Disse ser vi ikke først og fremst på A-lag selv om både Aleksander Bachke, Niklas Heia, Kristian Bjerke, og Krister Wemberg har vært innom ”støpeformen” i ”Gule tråden”. Der vi nå ser den første effekten av dette er på et jr.elite som har stabilisert seg på jr.interkrets nivå. Et G16-elite som er i interkrets. Et G15-elite som vant KM og kvalifiserte seg for neste års interkrets. G14smg som ble KM-mestere. Samt et Jr.rekrutt som ble nummer to i sin KM-avdeling. Når vi i tillegg har innslag på flere aldersbestemte landslag er det et referansepunkt på at vi driver godt både på lag- og spillerutvikling. For å være litt forhistorisk kan vi se på disse resultatene som en inngang til en mulig ny ”glansperiode” for MFK slik det var på 80-tallet med flere store triumfer og landslagspillere på yngres.Dette er selvsagt et meget godt utgangspunkt for å ha optimale kamparenaer for spillere og derav kunne drive god spillerutvikling. Den andre effekten er skolering av trenere gjennom ”Gule tråden”. Vi har de to sesongene hatt stor kontinuitet på trenersiden på de nevnte lag. Parallelt har samtlige av hovedansvarlige trenere på disse lagene utdannet seg og vi kan vise til trener-II kompetanse på alle disse nivåer. Dette er vi veldige stolte av.


Den ”Gule tråden” er et dynamisk dokument vi jobber med kontinuerlig. Vi sier ikke vi har funnet ”formelen”, men vi er enige om at dette er utviklingsprofilen vi ønsker. Vi benytter flere treningsverktøyer som hjelpemidler for å nå målene. Secrets 2 Sports, Interplay-sports, treningsdagbøker for lag, etc. Dette er med på kvalitetssikre arbeidet samtidig som vi bevisstgjør i stor grad trenerne på deres arbeid. Utover fotballfaglig utvikling i ”Gule tråden”er det også holdningskapende og mellommenneskelige verdier som vektlegges i vår utviklingsmodell.


”Det siste steget” kunne vært et siste kapitel i ”Gule tråden”, men er ikke det foreløpig. De siste sesongene har flere unge spillere fått vist seg på A-nivå: Marius Gjestrumbakken, Andreas Eikum, Martin Thømt Jensen, Martin Holmen, Niklas Heia og Aleksander Bachke. Det videre arbeidet nå er å få stabilisert disse spillerne til å bli våre klubbutviklede spillere. Noen blir nettopp klubbspillere slik som Anders Juliussen har vært i 20 år, mens innimellom kommer frukter opp som Einar Jan Aas, Erland Johnsen, Thomas Myhre og Rune Tangen – slike som setter MFK på kartet internasjonalt.


Vi ser i alle fall starten på noe meget spennende tross de mørke skyene som har ligget over hovedbanen i årets sesong.


Joakim Klæboe
Assistenttrener A-laget