– En oppsummering fra MFK

Hovedkravene som stilles i lisenssøknaden går på økonomi og stadion. Moss Fotballklubb har måttet jobbe med alle disse utfordringene parallelt,…

Moss FK dropper arenaplanene

Moss Fotballklubb (MFK) har i lang tid arbeidet for å tilfredsstille kravene fra Norges Fotballforbund (NFF) til balanse i økonomien.…

MFKs syn på arenautvikling

Med bakgrunn i de siste dagenes debatt om NFF’s krav til stadionanlegg, med påfølgende knytning til Moss FK’s vurdering av…

Status på emisjonsprosessen og ny arena

PRESSEMELDING:                                                    STATUS PÅ EMISJONSPROSESSEN OG NY ARENA I MOSS EMISJON:Etter å ha avviklet halvparten av informasjonsmøtene i den pågående emisjonsprosessen…

Melløs Arena kan bygges

Bystyret vedtok bortfesting av tomt til nytt stadion, med én stemme imot; Eirik Tveiten (Rødt). vedtaket sier også at rådmannen skal gå…

MFK jobber videre

Det er posisjonen i Moss Kommune som ikke vil gi penger eller garantier til stadionprosjektet på Melløs. Verken til oppgradering…

Wangs bidrag

Tallet på 12,4 mill er førstehåndsverdien pr år som skolen og dens elever bidrar med samfunnsøkonomisk sett. De viktigste komponentene…