MFKs styre og komitéer 2008

Tekst: Alvin Holm (alvin@mossfk.no) Valgkomiteens innstilling til valg av styre og tillitsmenn i Moss Fotballklubb for 2008. MFK-styret-2008 Leder:Hans Jørn…

Årsmøte i kveld kl 19:00

Styret uttalte følgende ifm. at årsberetningen og forslaget til budsjett for 2008 ble offentliggjort: I henhold til klubbens vedtekter legger…

MFKs årsberetning for 2007

I henhold til klubbens vedtekter legger vi i dag, en uke før årsmøtet, fram klubbens årsberetning for 2007. Vedlagt er…

– Fortsatt ambisiøse planer

Tekst/foto: Alvin Holm (alvin@mossfk.no) Anleggssituasjonen Styreleder Hans Jørn Rønningen startet medlemsmøte med å fremlegge status rundt klubbens planer om ny…

Veien videre er staket ut

Styremedlem Klaus Hansen (bildet) har hatt ansvaret for strategiprosessen som har pågått siden det nye styret ble valgt i februar.…

Moss skal tilbake i det gode selskap !

Av: Redaktør Eystein Simonsen(eystein@mossfk.no) -Presentasjonen vil inneholde klubbens planer for igjen å bli en toppklubb, og ikke minst hvilken betydning…

© 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design