– Budsjettet avspeiler ambisjonene våre

Av: Eystein Simonsen(eystein@mossfk.no)

Et ekspansivt budsjett i balanse
Budsjettet viser en forventning om å komme såvidt på plussiden med hensyn til driftsresultat. Den klart største inntektskilden er ikke overraskende sponsormidler. Det overrasker heller ikke at spillerlønner skiller seg ut på kostnadssiden. Noen vil kanskje sperre øynene opp når de ser tallet «0» i posten for spillerkjøp. Det kan tyde på at styre og sportslig ledelse er svært komfortable med den stallen man allerede råder over. Inntektsøkningen i budsjettet er imidlertid markant i forhold til fjoråret. Dette forklarer styrelederen med justerte mål foran kommende sesong. Og de er justert opp.

Nye ambisjoner

-Hvis vi skal ha ambisjoner om å kjempe med de beste i årets Adeccoliga, ser vi det som avgjørende at inntektene økes,
understreker Rønningen. Han påpeker imidlertid at økningen ikke må forstås dithen at satsningen rundt A-laget vil gå på bekostning av annen virksomhet i MFK. Klubben vil satse tungt på Yngres også i år, lover han.

Budsjettet som legges frem viser 19 millioner, hvorav en million forventes å komme fra utleie av den nylagte kunstgressbanen. Denne siste millionen regnes inn med forbehold.

-Hvordan vil du forklare økningen fra 14 til 18 millioner?
-Vi har gjort store investeringer i støtteapparatet, med ny daglig leder, heltidsansatt materialforvalter og toppspillerutvikler. Vi har reforhandlet spillerkontrakter og fått på plass to nye spillere. Dette viser at vi har profesjonalisert oss ytterligere og det gjør altså utslag blant annet på lønnssiden.

Her forventer altså styret å oppnå balanse ved hjelp av sponsorer og samarbeidspartnere. Sportslig suksess bidrar ytterligere til klubbkassa blant annet gjennom Norsk Toppfotballs medieavtale.

Ingen spillerkjøp
Styrelederen gjør oppmerksom på at det ikke ligger ett eneste spillerkjøp bak tallene. Og nevner at Erik Holtan og Fabien Vidalon ikke har kostet klubben noe utover økte lønnskostnader. Han lar likevel døren være på gløtt for spillerkjøp om det skulle dukke opp svært interessante spillere.

Skal kjempe i toppen

Styrelederen peker også på den nylig etablerte bygg- og eiendomspoolen som han mener vil bidra til å generere midler til klubbkassa.

-Vi håper selvsagt på god aktivitet rundt denne poolen. Vi skal jo også tenke litt frem i tid og kravene til nye fasiliteter.

-Det betyr at dere tenker tanken på Moss FK i Tippeligaen i 2007 helt ut?

-Satsningen er bevisst og budsjettet indikerer at vi har en ambisjon om å kjempe med de beste. Det er på en måte slik at det å ”nesten” rykke opp er det dyreste man kan gjøre.

Sterk økonomistyring
Derfor skal økonomistyringen i klubben fortsatt ha stort fokus, poengterer styrelederen. Han er optimistisk med tanke på å få inn de midlene som forventes i budsjettet.
-En forsterket administrativ stab med ny daglig leder på plass gjør at vi står godt rustet til å lykkes med det. Vi merker fortsatt en positiv interesse for det som skjer på Melløs for tiden.

Budsjettet legges frem for årsmøtet den 15. februar. Medlemmene vil få dokumentene tilsendt ca en uke før for gjennomsyn.

Last ned hele årsberetningen fra Moss FK i Acrobat PDF-format:
Klikk her

mossfk.no kommer tilbake med mer etter årsmøtet.