Bli medlem du også!!

Godt Nytt år alle sammen!

For å bli medlem i Moss FK, kan du enten ringe oss på 69 24 39 70, eller sende oss en e-mail.
Send da navn, adresse, fødselsdato til mfk@mossfk.no!

Vi ønsker alle velkomne som nye medlemmer!!