Bilder fra kampen mot FFK                                      Alle foto: Alvin Holm