Bakke har fått tilbud av Bakken

Tekst: Eystein Simonsen (eystein@mossfk.no)

Foto: www.vif.no

– Er det slik at klubben nå har sikret seg navnetrekket til Geir Bakke?

– Nei! Før det skjer må både Vålerenga og Moss styrebehandle vårt utspill siden Bakke har ett år igjen av sin kontrakt med Vålerenga. Bakke selv vil jo også trenge litt tid på å «tygge» på tilbudet fra oss.

– Betyr det at Moss FK må kjøpe ut Bakke?

– Vi vet ikke hva Vålerenga vil kreve. Deres utspill er en av de sakene vi må styrebehandle. Vi har begrenset med midler til utkjøp.

Noen medier melder at Geir Bakke allerede har sagt ja til tilbudet fra Moss FK. Ralph Bakken har imidlertid verken fått muntlig eller skriftlig «ja» fra Bakke, men forteller at Bakke godt kan se for seg en treårskontrakt slik den er skissert fra Moss FK.
mossfk.no følger saken og vil oppdatere leserne mot slutten av uka.