MFK – fotballklubben for mossinger

Rapporten fra omdømmeutvalget

Målet er å gjenreise Moss Fotballklubb som en toppklubb i Norge, bygd på gode relasjoner til samarbeidspartnere på alle nivåer; en fotballklubb som alle med tilhørighet til mossedistriktet kan være stolte av.

Oppdatert: (01.3.2012)

Rapport fra Moss Fotballklubbs omdømmeutvalg

Dette er en rapport fra Omdømmeutvalget til Moss Fotballklubb. Utvalget ble nedsatt høsten 2011, etter en direkte henvendelse fra styret i Moss FK. Ingen av utvalgets medlemmer har verv i MFK. Det var mangeårig MFK-entusiast Knut Hovland som ble spurt om å sette sammen utvalget, og han fikk med seg Oscar Christoffersen, Marita Toverud Nielsen, Vidar Hauge Halvorsen og Paul Norberg.

Utvalget har hatt fire møter; henholdsvis 17. november 2011, 13. desember 2011, 5. januar 2012 og 8. februar 2012. Hovedtrener Tor Thodesen og styreleder Geir Henæs har deltatt på hvert sitt møte, og deres informasjonsbidrag var svært nyttige for utvalgets arbeid og konklusjoner. De tiltakene som blir foreslått bør søkes gjennomført så snart som praktisk mulig, helst i løpet av kommende sesong.

Mandat
Det ble ikke gitt noe helt klart mandat fra styrets side, og utvalget brukte derfor litt tid på å definere sin egen rolle. Bakgrunnen for utvalgets tilblivelse var den situasjonen som MFK har viklet seg inn igjennom en årrekke. Det handler om mangelfull økonomisk styring, vanskelig samarbeidsklima med andre fotballklubber i distriktet, om forholdet til Moss kommunes administrasjon og politikere, og om sviktende tillit blant sponsorer og i store deler av distriktets befolkning. MFK har ved flere anledninger kommunisert budskap i offentligheten som i ettertid har vist seg ikke å være korrekt.

En manglende konsistens mellom det som kommuniseres og det som faktisk blir gjort, kan ødelegge et omdømme. Når en virksomhet, for eksempel en fotballklubb, greier å integrere aktiviteter og kommunikasjon på tvers av avdelinger og enheter og har et tydelig løfte til kunder, ansatte, eiere og potensielle arbeidstakere, så er virksomheten kommet langt i tillitvekkende omdømmebygging.

For en fotballklubb er tillit på alle plan helt nødvendig for å kunne sikre sponsormidler, sikre entusiasme blant publikum, og for å få et gjensidig godt forhold til alle samarbeidspartnere som klubben er avhengig av. All form for arroganse overfor samarbeidspartnere må skrelles vekk. Det tar lang tid å bygge opp et godt omdømme, det kan svekkes eller rives helt ned i løpet av relativt kort tid.

Omdømme blir definert som omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid. Det blir fremhevet at organisasjoner med et godt omdømme kan klare seg bedre gjennom kriser, de kan forlange gode priser for produkter og tjenester, og de kan tiltrekke seg jobbsøkere og investorer.

(Kilde: Peggy Simcic Brønn og Øyvind Ihlen: Åpen eller innadvendt. Omdømmebygging for organisasjoner).

Dette var utgangspunktet for Omdømmeutvalgets arbeid, og målet er å gjenreise Moss Fotballklubb som en toppklubb i Norge, bygd på gode relasjoner til samarbeidspartnere på alle nivåer; en fotballklubb som alle med tilhørighet til mossedistriktet kan være stolte av.

Omdømmeutvalget rapporterer til MFKs styre, og det er styret som på selvstendig grunnlag må avgjøre i hvilken grad det vil følge de råd som blir gitt.

Moss Fotballklubbs mål
Ærlighet og åpenhet inngir tillit. Dette må også gjenspeiles i hva som kommuniseres, og det som kommuniseres må være ekte. I MFKs strategiplan 2012–2015 er verdigrunnlaget, visjoner, målsettinger og relasjoner blitt drøftet. Omdømmeutvalget oppfatter at styrets notat ”Hvordan skape varig endring i omgivelsenes syn på MFK” ikke er et godt nok verktøy for å løfte MFKs omdømme – selv om intensjonene er gode.

Det er viktig å slå fast at MFK har som et klart mål å være en fotballklubb på toppnivå i Norge. Det vil si å etablere seg blant de 20 beste fotballklubbene. Det er mange breddeklubber i mossedistriktet.

Les hele rapporten her ved å klikke på lenken:

Rapporten fra omdømmeutvalget‏

Print artikkel Skriv ut artikkelenNeste kamp
                                                                                             

  Raufoss - Moss FK


Lørdag 26.05.2018, kl. 16:00
 Nammo stadion, Raufoss

 

Resultat forrige kamp:
Moss FK - Fram Larvik 2-1  (0-0)
Norsk Tipping-ligaen avd. 1

Mer info >>


Følg oss på Facebook
Klikk på ikonet til høyre for
å få mer informasjon!

Besøk supporterklubben
Klikk på ikonet til høyre for
å få mer informasjon!

Aktivitetskalender
Klikk på ikonet til høyre for
å få mer informasjon!
Les mer om våre nettprodukter her: Kréatif AS