Årsmøtet: En klubb i balanse

Av: Eystein Simonsen(eystein@mossfk.no)

Mossepatrioten Gunnar Listerud var beholdningen for kvelden med en rekke interessante spørsmål og problemstillinger, også til selve budsjettet som han mente var svært ambisiøst. Med en kalkulert underdekning på 3 millioner kroner, altså penger man ikke har «sikret seg» på inntektssiden, mener styret ved Hans Jørn Rønningen likevel klubben har innen rekkevidde. Midlene er forventet i hovedsak å komme fra sponsorer og reklame.
Regnskapet for 2005, samt budsjett for 2006, ble godkjent av årsmøtet.

Listerud benyttet anledningen til å stille spørsmål ved styrets satsning på et rent kunstgressanlegg, og videre advarte han mot å satse for tungt på Melløs-området. Plasseringen av et toppfotballanlegg bør ses på i samarbeid med andre kommuner i regionen, utdypet han.
Hans Jørn Rønningen har sammen med flere fra klubben deltatt på seminar med eliten i norsk toppfotball på Gardermoen, og søkte støtte i sitt syn på hvorfor Moss FK skal satse på kunstgress på hovedmatta nettopp hos elitetrenerne. Aalesund gir sitt eget anlegg toppkarakterer, også av kritikere av nevnte gressteppe i egen leir. Bare Knut Torbjørn Eggen vil gå for naturgress, ble det sagt.

Både Gunnar Listerud og Tore Karlsen uttrykte bekymring for det stadig synkende medlemstallet og ba styret sette fokuset på utfordringen man står overfor her. I starten av møtet ga Listerud honnør til mannskapet i mossfk.no og Kråkevingen, og mente sågar at supporterklubben burde ha en representant i styret for å vise betydningen de har for Moss FK.

Valget av nytt styre ble foretatt uten motkandidater, og det nye styret ble etablert med personer slik valgkomitéen foreslo. Hans Jørn Rønningen fortsetter og tok gjenvalg for 2 nye år. Overraskelsen er den gamle angrepskjempen, Kjell Olofsson, som tar sete i styret i stedet for Espen Larsen. Larsen ønsket selv å tre ut for å konsentrere seg om andre oppgaver.

2006 er jubileumsår for Moss FK. Klubben er 100 år og det vil gjenspeiles i en rekke arrangementer og markeringer. Dette vil bli behørig dekket på mossfk.no i månedene fremover. En jubileumskamp til sommeren er ett av høydepunktene man håper å få i stand for byens supportere.

Ordfører og for kvelden møtedirigent, Paul-Erik Krogsvold, holdt årsmøtet i stramme tøyler og sørget for en ryddig gjennomgang av sakslista.