Årsmøte i kveld kl 19:00


Styret uttalte følgende ifm. at årsberetningen og forslaget til budsjett for 2008 ble offentliggjort:

I henhold til klubbens vedtekter legger vi i dag, en uke før årsmøtet, fram klubbens årsberetning for 2007. Vedlagt er også en fyldig rapport som beskriver samarbeidet mellom Sprint og MFK.

Vi legger fram regnskapstall som viser en omsetning på 21,8 mill med et hyggelig regnskapsmessig overskudd.

Som det fremgår av styrets beretning satser vi på opprykk i 2008 og at nye Melløs stadion er besluttet og bygging igangsatt i løpet av året. Den økonomiske konsekvens er at vi løfter budsjettet til vel 26 mill. Fortsatt vil dette være et nivå som legger oss midt på økonomitabellen i Adecco-ligaen.

Vi har valgt å ikke budsjettere med spillersalg, men også i MFK er alle spillere til salgs når prisen er rett. Pr. i dag er en tredjedel av de budsjetterte sponsorinntekter på plass. Med et styrket markedsapparat og stor optimisme i og rundt klubben har vi tro på at vi skal klare resten.


Klikk på linkene under for å laste ned dokumentene (i PDF-format):


    © 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design