Årsberetningen 2001

ÅRSMØTE

Avholdes på Melløs Stadion 22. februar 2002 kl 19.00

Dagsorden

1. Åpning
2. Valg av : desisorer, dirigent og sekretær
3. Årsberetninger
4. Regnskap 01.01.01 – 31.12.01
m/revisors – kontrollkomiteens beretninger
5. Innkomne forslag
6. Fastsettelse av kontingent
7. Budsjett
8. Valg

Kun medlemmer med betalt kontingent har stemmerett.

Hovedstyret
Det har blitt avholdt 13 styremøter i 2001.
Vi har også i år avholdt et felles møte med Moss Fotball ASA, en weekend i Oslo i oktober, hvor strategi og samarbeidsavtale ble debattert. Weekenden ble avsluttet med omvisning på Ullevål Stadion og kampen Lyn – Moss FK.

Økonomi
Året 2001 har vært et tøft år økonomisk for de fleste eliteserieklubbene i Norge, så også for Moss Fotballklubb. Hovedsakelig rammer dette Moss Fotball ASA, men har også konsekvenser for Moss Fotballklubb. Vi budsjetterte med et overskudd på kr. 41.700,-. Årsregnskapet viser et underskudd på kr. 253.041. En har hatt en del større kostnader på enkelte områder og større inntekter på andre områder. Klubben har vel økonomien under kontroll, men det er bekymringsfullt det som skjer i Moss Fotball ASA. Nedenfor er det satt opp en oversikt over budsjettert resultat år 2001 for hver avdeling, hva som ble virkelig resultat og hva som er budsjettert for år 2002.

Kommentar til hver avdeling:
Klubben som sådan budsjetterte med et overskudd på kr. 386.000,-. Resultatet ble et
underskudd på kr. 37.646,-. Hovedårsaken til det svake resultatet er lavere overføring fra Moss Fotball ASA. På grunn av aksjeselskapets svake økonomi aksepterte styret i Moss Fotballklubb å redusere overføringen med kr. 200.000,-. En annen post som ikke var budsjettert er nedskrivning på spillerrettigheten til Kasey Wehrman. Klubben var i sommer med på å kjøpe rettighetene til Kasey. Det var meningen at Moss Fotball ASA skulle overta denne rettigheten innen årsskifte. Igjen på grunn av svak økonomi satte en innkjøpsstopp og Moss Fotballklubb har derfor rettighetene pr. 31.12.01. Vi har avskrevet rettighetene over kontraktstiden (kr. 150.000,-) og pr. årsskifte har vi aktivert kr. 600.000,- på denne.

Avdelingen for spillerutvikling fikk derimot et betydelig bedre resultat i det solidarity payment fra UEFA ble kr. 223.000 høyere enn budsjettert. Junior interkrets brukte litt mer enn forutsatt i budsjettet, mens junior rekrutt holdt seg til budsjettet. Heller ikke i år har vi hatt netto kostnader på A-lag og R-lag utover det som er nevnt ovenfor.

Yngres avdeling har i år gått med underskudd. De har imidlertid en solid egenkapital slik at de tåler et år med underskudd. De retter opp skuta neste år.

Moss Fotball ASA har som sagt hatt et tøft år økonomisk. Også i år har de hatt sviktende kampinntekter og lavere reklameinntekter enn budsjettert. Den største svikten har imidlertid vært på inntekter fra salg av spillerrettigheter. Her har markedet i 2001 tørket helt inn. Kostnadene i år har bare vært marginalt høyere enn budsjettert. For å kunne overleve i eliteserien i fremtiden vil en måtte finne alternative inntektskilder, utvikle de inntektskilene vi har i dag og holde kostnadene under kontroll. Det vil også i år 2002 være nødvendig med inntekter fra salg av spillere for å drive med overskudd.

Driften av Melløs koster og det viser seg å være umulig med nåværende driftsavtale å kunne drive med overskudd. Underskuddet ble på kr. 111.628,- mot budsjettert kr. 68.000,-. I år har en hatt betydelig høyere strømkostnader.

Likviditeten har også i år 2001 til tider vært anstrengt, noe som har sammenheng med at Moss Fotball ASA har hatt det samme. Vi har imidlertid stort sett klart våre forpliktelser til forfall.

Budsjettet for år 2002 er nøkternt satt opp og forutsetter at alle kostnader forbundet med
A-lag og R-lag dekkes av Moss Fotball ASA. Utgiftsbudsjettet som er søkt dekket er nøkternt og i samsvar med de forpliktelser vi vet vi har.

Oversikt over fordeling mellom de forskjellige avdelingene i MFK.

Avdeling Budsjett 2001 Virkelig 2001 Budsjett 2002
Klubben 386.000 -37.646 286.000
Spillerutvikling -44.000 226.687 66.000
Junior Interkrets -179.400 -194.478 -174.000
Junior rekrutt -59.400 -60.760 -59.000
A-lag 0 0 0
R-lag 0 0 0
Stadiondrift -68.000 -111.628 -45.000
Yngres 6.5000 -75.215 5.800
Totalt MFK 41.700 -253.041 79.800

Styret mener at klubben har økonomiske kontroll, men vi lever i en tøff hverdag og skal en lykkes i fremtiden er en avhengig av at alle gjøre en god jobb og løser de utfordringene vi står overfor.

Seniorvirksomheten

Målsetting og resultater
Som vanlig ble resultatmålene nedfelt i slutten av februar etter en prosess der spillergruppa hadde definert de forskjellige ferdighetene i spilletroppen sammenlignet med de andre Tippeligalagene. Prestasjonsmålene ble beskrevet både for lagdeler og enkeltspillere og
summen av disse skulle utgjøre den totale dyktighet i laget pr.dato. Sammen kom vi fram til at Moss FK anno 2001 skulle havne på øvre halvdel av tabellen og samtidig bli NM-mestre. En offensiv målsetting som skulle trekke oss ordentlig i nakkeskinnet og som en del utafor den ”indre kjerne” syntes var for optimistisk i forhold til bl.a. kjøp og salg av spillere. Forberedelsesfasen skulle iår by på en del store utfordringer både når det gjaldt rammefaktorer for kamp og trening og spillere. Vi kom skeivt ut i serien, riktignok etter meget tøff motstand i starten og mange dømte oss nord og ned i starten . Nord ble imidlertid stikkordet til noe positivt med overraskende seire både i Bodø og Tromsø.
4 seire på rad førte oss opp på øvre halvdel av tabellen, men dessverre klarte vi ikke å følge opp den gode trenden. Riktignok var vi aldri direkte involvert i bunnstriden, men ingenmannslandet vi lå i, gjorde det kanskje uspennende for noen og en hver, noe som publikumsantallet også ga uttrykk for. Vi endte til slutt som nr. 10 i serien. En større skuffelse var cupen. Alt lå til rette for oss mot et formsvakt VIF på Ullevål, men hverken spill eller innstilling til en så viktig kamp varmet underveis. Vålerenga var ikke all verden de heller, men scoret ihvertfall 2 mål og gikk videre på det. Kampen og resultatet var bortimot det mest skuffende for en Mossetrener på det femte året , og opplevelsen var nok med å prege avgjørelsen om å forlate klubben. Skuffende iår var også resultatene på hjemmebane. Bare 4 seire hjemme hører selvsagt ingen sted hjemme.

Prosessen 2001 – Midler for å nå målene

Spillerstallen
Anstrengt økonomi gjorde det også i år vanskelig og velge fra øverste hylle i forhold til spillerinvesteringer. Bare når vi midtveis i sesongen hentet Kasey Wehrman fra australske Perth, visste vi med rimelig sikkerhet at spilleren ville forsterke laget. Utgangspunktet ellers når vi så etter spillere, var å finne typer som var vant til vår spillestil og både Øivind Storflor, Øivind Svenning, Terje Høsøien, Jon Eirik Ødegård og Kent Bergersen hører inn under denne kategorien.
Ut over sesongen markerte flere av disse spillerne seg positivt, kanskje med en spesiell pluss til Terje Høsøien for jevnt bra spill sesongen igjennom. Vi valgte også å gamble litt med å hente Orest Grechka fra USA og Neil Masters fra England uten nevneverdig suksess. Kristian Østli kom fra Fredrikstad og unggutter fra egen stall som Magnus Amundsen og Anders Askheim fikk prøve seg i vårt ypperste selskap. Det kan også nevnes at Tor Trondsen ble innleid i august måned fra RBK. Totalt brukte Moss FK 21 spillere på A-laget i 2001.

Representasjon
Simen Brenne og Per Morten Kristiansen på vårt U-21 landslag. Kasey Wehrman på Australias A-landslag.

Trening
Dessverre gjorde de varierende værforholdene det vanskelig for oss i forberedelsesfasen. Underkjøling på grusbanen førte til labile føreforhold, noe som selvsagt gikk ut over både kvalitet og intensitet på treningene. Til tross for iherdig innsats fra banemesteren, var det bortimot umulig å ha de samme glimrende forholdene som vi hadde når vinteren var stabil foran sesongen 2000. Vi valgte samme praktiske treningsmodell som vi avslutta sesongen 2000 med, dvs. at de 5-6 beste U-spillerne trente parallelt med A-laget. For utviklinga til de unge spillerne var dette garantert bra, og så kan en selvsagt diskutere i ettertid hvordan dette slo ut motivasjonsmessig for de etablerte spillerne, om antallet i treningsgruppa var riktig osv.

Trenere og støtteapparat
Per Morten Haugen har i år som i fjor vært medtrener på A-laget. Wiggo Karlsen har vært trener for de unge talentene i nært samarbeid med A-trenerne. Keepertrener har vært Arild Andreassen. Dialogen og samarbeidet mellom trenerne har vært konstruktiv og bra.
Anders Fægri har vært koordinator for det medisinske teamet som for øvrig har bestått av Trygve Kase, Jens Ekelund og Hans Jørgen Sørensen.
Materialansvarlig har vært Thomas Johansen med evigunge Ola ”buss” som hjelper.

Sportslig hovedansvarlig Knut Torbjørn Eggen takker alle for et godt samarbeid.

Arrangement
Arrangementsansvarlig har også i år vært Morten Westheim, med Irene H. Bakke som sikkerhets-ansvarlig. Vi har i denne forbindelse også hatt et godt samarbeid med politiet ved Stein Even Nybjerkan. Vi har avholdt pressekonferanser etter kampene i Moss IL’s lokaler, hvor begge lags trenere har vært tilstede.

Vi mener fortsatt at våre hjemmekamper fungerer tilfredsstillende rent arrangementsmessig, noe vi vel har fått et bevis på ved at Moss FK er utpekt til å arrangere 2 landskamper, den 22. og 26. juli 2002. Disse kampene inngår i sluttspillet for herrer EM – U 19, noe vi virkelig ser frem til. Hele arrangementet er et nært samarbeid med Norges Fotballforbund og Østfold Fotballkrets.

26. juli arrangerte vi i samarbeid med NFF, EM – J 18 med kampen Norge – Danmark.

Siste fredag i mars avholdt vi et medlemsmøte i samarbeid med eldres avdeling. Vi har samarbeidet godt med eldres avdeling i året som har gått ved flere anledninger. Det ble også i år arrangert i april den tradisjonelle merkefesten. Moss FK rundet i år 95 år, og dette ble markert med en mottakelse på klubbhuset den 28. august, som er stiftelsesdatoen vår. Representanter fra NFF, ØFK, naboklubber, kommunen og våre egne medlemmer var til stede.
Fem av klubbens trofaste medlemmer ble i denne forbindelse hedret med klubbens fortjenestemerke, nemlig Per A. Bakke, Knut Evensen, Per Henæs, Rune Tangen og Kjell Olofsson. Vi stiller oss i rekken av gratulanter.
I oktober arrangerte vi 25 års jubileum for spillere og ledere som rykket opp i 1976, samt at det ble avholdt den tradisjonelle skalldyraften for våre funksjoner som takk for innsatsen gjennom sesongen.
I desember ble det avholdt et kombinert julebord og avslutningsfest for sesongen 2001.

Morten Westheim

MOSS FOTBALL ASA
Moss Fotball ASA har vært igjennom sitt tredje hele driftsår og selskapet har følgende styre:

Styreformann: Knut Evensen
Styremedlem: Erik Harstad

Styremedlem: Bjørn Christiansen
Styremedlem: Vidar Jensen
Styremedlem: Helge Thorvaldsen

Helge Thorvaldsen har også sittet i styret i Moss FK og har gjennom det vært bindeleddet mellom styrene.

Moss Fotball ASA har i henhold til samarbeidsavtalen med Moss FK hatt hovedansvaret for den økonomiske driften og tilført økonomiske midler til drift av klubben.
Ut fra vedtektene i selskapet og samarbeidsavtalen med Moss FK har man generert inntekter gjennom salg av sponsoravtaler, arrangement, salg av spillere og noen andre aktiviteter.

Fellesutvalget har i 2001 bestått av Tore Jobs, Per A. Bakke og Hans Jakob Henæs, hvorav de to sistnevnte er valgt av generalforsamlingen i Moss FK.
Moss Fotball ASA og Moss FK nedsatte i 2001 et strategiutvalg med medlemmer fra begge styrer. Strategiutvalget skal forsøke å legge premisser for den fremtidige drift av klubben. Resultatet skal være en 5 års handlingsplan som vil være et innspill og inspirasjon for begge styrene til å jobbe etter slik at Moss FK fortsatt vil være i toppen av norsk fotball i fremtiden.
Strategiutvalget er for øvrig mer detaljert redegjort for under hovedstyrets beretning.
Det er i sammenheng med Moss FK’s årsberetning ikke korrekt å gå detaljert inn på Moss Fotball ASA’s drift og økonomi. Dette vil bli detaljert presentert for aksjonærer på Moss Fotball ASA’s generalforsamling som er planlagt avholdt i løpet av april måned.

Rekruttlaget
Nok en sesong i 3.div. er tilbakelagt , og nok en gang snublet vi på målstreken.
I år klarte vi den unike prestasjonen å gå gjennom serien uten å tape en eneste kamp.
Vi vant vår avdeling helt suverent, og var dermed klar for kvalifiserings-kamper for opprykk til
2. divisjon. Etter trekning i NFF , ble det klart at vi skulle møte Frigg i to kamper ( hjemme / borte ). Disse kampene fikk vi dessverre ikke spilt umiddelbart etter serieslutt noe som var synd da vi virkelig hadde flyt og laget bestod av en gjeng som nektet å tape.

Årsaken til utsettelsen var at vårt A-lag på den tiden ikke var sikret fortsatt spill i Eliteserien, og NFF bestemte at vi ikke fikk spille kvalik så lenge det fantes en teoretisk mulighet for at vårt A-lag kunne rykke ned . Denne teoretiske muligheten fantes som kjent ganske lenge utover høsten , og dermed ble det en lang periode for oss uten kamper .
Når så kvalifiseringskampene endelig kom i gang , ble disse en skikkelig nedtur ( 1-1 hjemme og tap
1-0 borte ) , vi spilte de to dårligste kampene for hele sesongen , og dermed ble det Frigg som fikk prøve seg på et høyere nivå , og vårt Rekruttlag må fortsatt friste tilværelsen i 3.divisjon.
Det bør også nevnes at da det ble klart av vi skulle spille kvalik om opprykk , gikk noen i ledelsen både i MFK ASA og i klubben ut i media og sådde tvil om klubben ønsket at 2.laget rykket opp i 2.div. Dette gikk mye på økonomi . ( Svimlende summer i form av reiseutgifter).
Disse summene medførte heller ikke riktighet .
Ved å sette i gang slike spekulasjoner skapte det naturlig nok uro og usikkerhet om klubbens mål-setting både i spillergruppen og blant oss som jobbet rundt laget . Dette kom inn som en negativ faktor på slutten av en ellers sportslig meget god sesong .
Jeg vil på ingen måte si at denne diskusjonen hadde noen innvirkning på resultatet av kvalifiseringen , men den kom i hvertfall ikke inn som et motiverende innspill , og en kan jo sette et spørsmålstegn med hensikten .

Spillere og de som har jobbet rundt laget , skal ha all ære for innsatsen og en positiv innstilling gjennom hele sesongen , synd vi ikke klarte å sette prikken over i’en ved å rykke opp i 2.divisjon.
Jeg mener fortsatt at det er der våre rekrutter bør være , både for å utvikle seg, og for å minske spranget opp til eliteserienivå .

Lagets trener og sportslig ansvarlig har i år vært Wiggo Karlsen som har gjort en meget solid jobb, både på trening og under kamp . Stor takk til Wiggo , og lykke til videre med den jobben du gjør.
Samarbeidet med junior og A-laget har også i år fungert bra.
En stor takk også til Morten Westheim , Per Wennersten , Aud og Tormod Rønning som alle har bidratt til at hjemmearrangementene våre er blitt avviklet på en tilfredstillende måte.
John Hovland har vært vår faste bussjåfør , og bidratt til at vi har kommet trygt fram og tilbake.
Takk også til alle andre som har stilt opp for laget og bidratt til en tross alt meget god sportslig sesong
Takk for i år!

Steinar Viken
Oppmann

Junior Interkrets

Trener Torger Willadssen
Oppmann Henning Bredesen

Ved inngangen av denne sesongen var vi spente på hvordan denne ville bli. Vi hadde en spiller stall som bestod av en god miks av første, andre og siste års juniorspillere. Været og treningsforholdene under vinteren hadde ikke vært særlig bra og hadde forårsaket skade problemer i troppen

Treningskamper
Vi valgte å matche laget mot seniorlag i oppkjøringsfasen. Laget beviste at de kunne spille mot fysisk større spillere, og viste i perioder meget bra takter.

Treningsleier
Laget var på treningsleier i Gøteborg rett før påske, men leieren ble mer en sosial, team byggende leier på grunn av elendige værforhold. Treningsøktene ble gjennomført på grus og kunstgressbaner.
Interkretsserien for Østlandet
Det var derfor med spenning vi startet serien i slutten av april. Før seriestart hadde vi sammen satt et ambisjonsnivå på laget at vi skulle komme blant de fire første på tabellen. Første kampen beviste guttene hvor spille sugne de var, og at laget hadde meget bra disiplin. Etter å ligget under 0 – 1, gikk de fram og vant kampen 9 – 1.
Under hele sesongen var vi plaget av ekstremt dårlige treningsforhold. Dette begynte nå å melde seg som et stort problem. Mange av spillerne fikk skader. Til dels alvorlige skader. Utover forsesongen stilte vi til kamper med kun 4-5 spillere fra Interkrets stallen, samtidig som ballen ikke gikk vår vei. Laget mistet til en viss grad selvtilliten og spillegleden. Etter halvspilt sesong lå vi som fjerde siste lag på tabellen
Etter sommer ferien, og en vellykket JET Turnering på Hamar, kom laget tilbake til seriespill, med selvtillit, og en spilleglede, som de hadde manglet før ferien. Laget vant avgjørende dueller og kamper. Vi klatret sakte men sikkert oppover på tabellen.
Etter en solid sesongavslutning sluttet laget som nummer fire i serien, altså innenfor målsetningen.
JET Turneringen på Hamar
Også dette året stilte Moss FK’s Juniorlag i denne elite turneringen på Hamar.
Første kamp i gruppe spillet mot Viking, fra Stavanger, var nok det beste dette laget noen sinne har prestert. Med fart, styrke, kreativitet og tekniske løsninger ble Viking i perioder gjort til statister på banen. Vi gikk videre til kvartfinale i A slutt spillet, hvor vi tapte på overtid mot Lyn. Kreftene tok slutt, men laget hadde bevist for seg selv at de hadde kvaliteter som tilsa at de kunne sloss mot de beste.
NM for juniorer
NM for juniorer, var ikke vår turnering i år. Vi ble slått ut i andre runde, etter en forferdelig gjennomført fotballkamp, mot et hardt kjempende Eik Tønsberg lag.
Konklusjon
Hvis vi sammenfatter sesongen under ett, kan vi si at målsetningene som laget satt opp nesten ble oppfylt. NM gikk langt fra slik vi ønsket, og vi slet i forsesongen i serien, mens JET Turnering, og Interkrets serie gikk slik målsetningene var.
De fleste av våre problemer under sesongen, vil jeg legge på treningsforholdene som guttene hadde. Dette gikk utover spillernes fysikk, og konsekvensen var ekstremt mange skader.
Jeg håper for spillernes del at disse forholdene rettes i kommende sesong.

Henning Bredesen
Oppmann JR-Interkrets

b>Junior
Vi startet opp i desember med trening to ganger i uken og med 18 spillere. Fra Januar har
vi trent 5 økter i uken. Vi har under hele året hatt to felles økter med Interkretslaget. Totalt utover januar, februar og mars spilte vi treningskamper/ vårcupen ca. en gang pr. uke. Vi kom til kvartfinalen i vårcupen, noe vi var fornøyd med da vi hadde kun 1. års spillere.

I April var vi på treningsleir i Gøteborg noe som ikke ble så vellykket som vi hadde håpet
på. Banene lå under vann, og vi måtte trene på kunstgress og det ble heller ikke ordnet
med noen treningskamper for oss. Her var vi lovet 2 treningskamper. Totalt sett hadde vi
hatt bedre utbytte av å trent hjemme på grusen.

Serien startet i slutten av april og vi var med på Avdeling 1 i Østfold serien. Vi slet med mange skadede spillere samt at mange måtte spille på Interkretslaget. Dette medførte at
vi ble nr.7 som igjen resulterte i at vi måtte spille i avd. 2 på høsten.

Avd. 2 startet i August og vi vant alle våre kamper med klar margin. Vi fikk også tilbake spillere etter skade samt at vi brukte spillere som ikke ble benyttet fullt ut på Interkretslaget. Vi vant da Avd. 2 .

Treningsforholdene våre på Melløs må betegnes som skandale, da tenker vi på banene som lignet et potetjorde under hele sesongen. Teknisk sett så har spillerne slitt med utviklingen og dette skyldes utelukkende dårlige treningsforhold. Hvis klubben vil noe med talentutvikling, så må dette forbedres.

Mange spillere har hatt en veldig fin utvikling. Laget har flere talenter som med rett veiledning og gode treningsforhold vil ha en stor fremtid i MFK. Spillerne skal ha ros for seriøs og god treningsmoral. Dette har vært en fin og lett gjeng å arbeide med.

Spillerne har hatt et fast oppdrag vedr. hjemmekampene, samt at de har deltatt på en
dugnad i januar.

Trener Ralph Bakken
Oppmann Einar Kuvene

STRATEGIUTVALGET

Moss Fotballklubb utarbeidet i 1995 en handlingsplan for perioden 1995 – 2000. Klubben fikk da et arbeidsverktøy for å stake ut kursen på slutten av nittitallet. Store deler av klubben var engasjert i arbeidet på et eller annet nivå. Planen den gangen endte opp i satsingsområdene:
– Mossespilleren – en helhetlig utvikling av spillere, fortrinnsvis fra Mossedistriktet og Østfold.
– Anlegg som sikrer de nødvendige rammene for arrangementer og treningsmiljø.
– Støtteapparet som er tilstrekkelig og faglig kompetent i forhold til de mål som er satt.

Med ønske om få mer fokus på strategiarbeid i styrene rundt Moss Fotballklubb, ble det nedsatt i 2001 et strategiutvalg med medlemmer fra begge styrer. Strategiutvalget består for tiden av Vidar Jensen(ASA), Sonny Christiansen(ASA), Helge Thorvaldsen(MFK/ASA), Magnar Nilsen(MFK), Evy Viken(MFK) og Vegard Kristiansen(MFK). Utenfor styrene har vi fått med Gard Kristiansen(A-lag) og Cato Haug som er en innleid konsulent med tung bakgrunn fra ØFK, NFF og det private næringsliv.

Utvalget har til nå jobbet forholdsvis intensivt siden i høst og avholdt 6 møter i 2001. Mandatet er å utarbeide en ny femårs handlingsplan for klubben i perioden 2002 – 2006. Foreløpig resultat er et høringsutkast på overordnet nivå som er distribuert internt i klubben.
Klubbens mål er å etablere seg i toppen av norsk fotball på et noe høyere nivå enn i dag. Vi jobber med en visjon/slagord for klubben som bør si noe om hvordan vi ønsker MFK skal fremstå i fremtiden. Vi er enig om at klubben i dag fremstår altfor ”grå” i forhold til mange andre klubber. Dette er det en utfordring å få gjort noe med.

Satsingsområdene som vi foreløpig ønsker å arbeide med i strategiplanen er :

– Organisasjon/administrasjon av klubb/ASA
– Engasjement – hvordan få større entusiasme rundt MFK fra publikum, media, byens befolkning/politikere m.m.
– Sportslig – spillerutvikling, ”Mossespilleren”, treningsfilosofi, kultur m.m.
– Marked/økonomi – markedskonsepter, merkevare, øknomisk styring m.m.
– Forretningsutvikling – vurdere nye strategiske, utradisjonelle forretningsområder for at klubben skal stå sterkere økonomisk.
– Anlegg – som dekker NFF/UEFA’s krav samt publikum og sponsorers krav til fasiliteter i fremtiden.

Innenfor for de ovennevnte satsingsområdene er det nå nedsatt undergrupper som jobber med det enkelte satsingsområde. Mye av arbeidet er på frivillig basis, slik at det vil ta noe tid før et utkast til handlingsplan kan presenteres. I løpet av våren bør imidlertid mye være gjort, slik at hele klubben og styrene kan ta stilling til planen og dens innhold.

Imidlertid er vi interessert i innspill på alle nivåer og hvis man er interessert oversender vi mer enn gjerne de foreløpige høringsutkastet til dere via e-post. Det er bare å ta kontakt til e-post adresse: helge.thorvaldsen@unil.no eller til klubbhuset så vil vi oversende det materialet vi har. Planen er også etter hvert å legge materiale ut på internett, samt ta det opp til bredere presentasjon/diskusjon i klubben.

Sportslige konklusjoner 2001 og framtidsperspektiver

Undertegnede synes det var en viktig og riktig prinsippiell avgjørelse som ble tatt da spillestil ble ansett som viktig da ny trener skulle ansettes. Moss FK har etterhvert etablert en stil som er gjenkjennbar helt ned i gutteklassen og det er viktig at sportslig kontinuitet teller mye. Erik Brakstad og Erland Johnsen vil videreføre hardt arbeid med spillestil og formasjoner som undertegnede og mange dyktige medtrenere har terpet på i 5 år.
Jeg håper også klubben lykkes med sine framtidsvisjoner utenfor det sportslige. Jeg vil takke alle i og rundt klubben for 5 gode år. Samtidig håper jeg å kunne bygge et lag i Fredrikstad som kan utfordre og konkurrere med MFK om 2-3 år, men det må være tufta på at FFK blir mye, mye bedre enn i dag og ikke på grunn av at Moss FK mislykkes.

Takk for meg!

Knut Torbjørn Eggen

Nok en gang ser vi frem til en ny sesong i Tippeligaen. Vi starter i år med hjemmekamp 14. april mot Sogndal, forhåpentligvis med strålende vær, grønn bane og fullsatt tribune.

Vi benytter nok en gang anledningen til å takke vår trener Knut Torbjørn Eggen for 5 positive år i Moss FK. Han ble også behørig takket på vår avslutningsfest i høst, samtidig som vi ønsker han lykke til i Fredrikstad FK.

Til slutt takker vi alle våre ansatte, spillere, tillitsvalgte, medlemmer , sponsorer og samarbeidspartnere, presse og publikum for et godt samarbeid i år 2001 og ønsker alle lykke til med et nytt år i Tippeligaen.

Hovedstyret

Yngres Avdeling

Styrets sammensetning:

Leder : Evy Viken
Nestleder : Helge Simonsen
Styremedlem fotball : Svein Arne Dahlbom
Styremedlem utstyr : Christian Johansen
Styremedlem
sekretær/kiosksalg : Kari Olsen
Styremedlem kiosksalg : Sten Stubberud
Styremedlem kiosksalg : Wenche Eliassen

Styret har avholdt 9 styremøter.
Wiggo Karlsen har vært trenerkoordinator for gutte- og småguttelagene.
Helge Simonsen har hatt hovedansvaret for de yngste lagene som ligger inn under barneidretten.
Vi har hatt 16 lag i aksjon gjennom hele sesongen.

Inntektsbringende arbeid:

Vi har hatt noen dugnadsjobber eksternt, men hovedvekten av jobbingen har foregått på Melløs Stadion i forbindelse med A-lagets hjemmekamper. Her har vi jobbet i kioskene og stått for tribunesalg av kaffe, is, popcorn og brus. Videre har vi tatt oss av parkeringen, solgt programmer og en del supporterutstyr.
Styret retter en stor takk til foreldrekontaktene på hvert enkelt lag og til alle spillere og foreldre som har bidratt med en betydelig innsats her.
Vi har også i år solgt rabattkort, som ga et bra overskudd.
Vår årlige innendørsturnering i Mossehallen ga et meget bra overskudd.
I denne forbindelse takker vi foreldre og alle andre som var med og bidro til en fin gjennomføring av turneringen.
En spesiell takk rettes til Trond Svenning, Carl Gjerdrum og Aud og Tormod Rønning som trofast stiller opp med sin ekspertise.
Rolf Erik Henriksen var som vanlig god å ha både under oppriggings- og nedriggings-arbeidet.
Vi har hatt mange gode samarbeidspartnere som har støttet oss økonomisk i året som har gått og vi retter en stor takk til disse.

Økonomi:
Likviditeten har gjennom hele året vært god. Sviktende fortjeneste på kiosksalget, turneringer som ble dyrere enn budsjettert og kostnader i forbindelse med innbrudd på klubbhuset har medvirket til at vi i år har gått med underskudd.

Sportslig:
MFK SG 1 – 87 ble kretsmestere. Gratulerer med en flott innsats!
Vi gratulerer også alle øvrige lag, spillere, trenere og lagledere med en fin innsats gjennom hele sesongen.
Følgende spillere født i 1986 har vært med på kretslaget: Per Kristian Fylling, Håkon Dahlbom, Geir Breivik, Leander Eggen og Steffen Lilleng
For øvrig viser vi til fyldige rapporter fra hvert enkelt lag.

Torgeir Olsen, Thomas Økern, Kim Andersen og Odd Martin Mikalsen har deltatt på B-kurs.

Christian Steiner, Espen Larsen, Terje Pettersen og Ketil Moth henholdsvis trenere og lagleder på LG 89, sto for arrangementet av vår årlige interne ” barnas dag” for alle de lagene som hører til under barneidretten, 8-12 år. Arrangementet var svært vellykket.

Utfordringene:
Vi står hele tiden ovenfor nye utfordringer som vi prøver å løse på best mulig måte. Vi føler at vi er meget godt rustet på den sportslige siden med dyktige trenere med de rette trenerkvalifikasjonene. På alle lag har vi gode og engasjerte lagledere som legger ned mye arbeid. I tillegg har vi et godt apparat som veileder og følger opp trenerne.
Den største utfordringen for neste sesong blir gjennomføringen av handlingsplanen hvor spesielt overgang fra rene årsklasser til lag bestående av de beste spillerne på guttenivå er nytt.
I det videre arbeidet legges det også stor vekt på å gi våre spillere et tilbud hvor de har en reell mulighet til å velge ut i fra sitt eget ambisjonsnivå.
Alle tilknyttet yngres avdeling jobber med å videreføre den positive utviklingen som vi nå er inne i.
Vi har et absolutt inntrykk av at alle, så vel trenere som spillere trives i MFK og er stolte av klubben sin.

Styret i yngres avdeling