Årsberetningen 2000

Årsberetning 2000

Styrets beretning for tiden 01.01.00 – 31.12.00
Ved årsmøtet 25. februar 2000 ble følgende valgt:

Styret:
Leder: Per A. Bakke – Gjenvalg 2 år
Nestleder: Magnar Nilsen – Ikke på valg
Leder yngres: Irene H. Bakke – Ikke på valg
Styremedlemmer:
Morten Westheim – Gjenvalg 2 år
Helge Thorvaldsen- Ny 2 år
Vidar Jensen – Ikke på valg
Varamedlem: Svein Andreassen- Gjenvalg 1 år

Dommerens representant:
Tor E. Thorkildsen – Ny

Styret Yngres avdeling:
Nestleder: Helge Simonsen – Ny 2 år
Styremedlemmer:
Erik Gallefoss – Gjenvalg
Jonny Grøtting – Gjenvalg
Anne Lene Bakke – Gjenvalg
Evy Viken – Gjenvalg
Egil Johansen – Ny

Kontrollkomitè:
Medlemmer:
Ivan Jansson – Gjenvalg
Rolf Magnussen – Ny
Varamedlemmer:
Per Ivar Snarberg – Gjenvalg
Erik Szkutak – Gjenvalg

Valgkomitè:
Medlemmer:
Steinar Viken – Ny
Karl S. Barkald – Ny
Rune Tangen – Ny
Varamedlemmer:
Lars E. Eriksen – Ny
Hans J. Henæs – Ny
Per Viggen – Ny

Innstillingskomitè for æresbevisninger:
Medlemmer:
Jan Stokkan – Gjenvalg 00-01-02
Rolf Magnussen – Ikke på valg 00-01
Bjørn K. Hansen – Ikke på valg 00
Pers. varamedl.:
Morten Westheim – Gjenvalg 00-01-02
Tore Carlsen – Ikke på valg 00-01
Frank Johansen – ikke på valg 00

Lovkomitè:
Medlemmer:
Rolf Magnussen – Gjenvalg 00-01-02
Ivar Listerud – Ikke på valg 00-01
Per Viggen – Ikke på valg 00
Pers. varamedl.:
Bjørn Listerud – Gjenvalg 00-01-02
Tore Carlsen – Ikke på valg 00-01
Carl F. Gjerdrum – Ikke på valg 00

Representanter til MFK’s fellesutvalg:
Medlemmer:
Per A. Bakke – Gjenvalg
Karl Fr. Stokkan – Ny

Husstyret for MFKs klubbhus:
Leder: Per Wennersten – Ny
Styremedlemmer:
Bjørn H. Jensen – Gjenvalg
Karl S. Barkald – Ny

Hovedstyret

Det har blitt avholdt 10 styremøter i 2000.

Vi har også avholdt et felles møte med Moss Fotball ASA i Stavanger, hvor strategi og samarbeidsavtale ble behandlet.

Styret har i inneværende periode avholdt i samarbeid med eldres avdeling 2 medlemsmøter og en skalldyraften for klubbens funskjonærer i arrangementskomiteen.

På ØFK’s ledermøte ble Morten Westheim tildelt Honorært Lederstipend fra NFF.

Vi gratulerer med utmerkelsen.

Økonomi

For år 2000 budsjetterte vi et overskudd på kr. 180.400,- i Moss Fotballklubb. En har hatt en del større kostnader på enkelte områder og større inntekter på andre områder. Årsregnskapet viser et overskudd på kr. 113.611,- Totalt sett må en vel kunne si at økonomien i klubben er under kontroll. Nedenfor er det satt opp en oversikt over budsjettert resultat år 2000 for hver avdeling, hva som er virkelig resultat og hva som er budsjettert for år 2001.
Kommentar til hver avdeling:
Klubben som sådan budsjetterte med et overskudd på kr. 641.200,-. Resultatet ble kr. 595.340,-.
Klubben fikk solidarity payment fra UEFA, men på den annen side hadde vi større administrasjonskostnader og tapsførte et par gamle sponsorkrav. Spillerutvikling kostet noe mindre enn budsjettert, mens junior interkrets og junior rekrutt brukte litt mer enn forutsatt i budsjettet. Vi har i år ikke hatt netto kostnader på A-lag og R-lag.
Yngres avdeling har også i år bidratt med overskudd og har meget god kontroll på sine inntekter og kostnader.

Når det gjelder driften av A- og R-lag i regi av Moss Fotball ASA har de hatt betydelig sviktende kampinntekter og noe svikt i reklameinntekter, mens kostnadene også i år har vært større. Regnskapet rettes delvis opp ved salg av spillere. Det vil også i år 2001 være nødvendig med inntekter fra salg av spillere for å drive med overskudd.
Driften av Melløs koster og det viser seg å være vanskelig å kunne drive med overskudd. Spesielt for år 2000 var at vi fikk etterberegnet leie fra Moss Kommune for 1998 og 1999 med bort i mot kr. 40.000,-.
Nytt i år 2000 er at vi har hatt et til lag i juniorserien i Østfold og kostnadene var lagt inn i budsjettet.
Likviditeten har også i år 2000 til tider vært anstrengt, noe som har sammenheng med at Moss Fotball ASA har hatt det samme. Vi har imidlertid stort sett klart våre forpliktelser til forfall.

Budsjettet for år 2001 er nøkternt satt opp og forutsetter at alle kostnader forbundet med A-lag og R-lag dekkes av Moss Fotball ASA.
Utgiftsbudsjettet som er søkt dekket er nøkternt og i samsvar med de forpliktelser vi vet vi har.

Oversikt over fordeling mellom de forskjellige avdelingene i MFK.

Avdeling Budsjett 2000 Virkelig 2000 Budsjett 2001
Klubben 641.200 595.340 386.000
Spillerutvikling -246.000 -149.904 -44.000
Junior Interkrets -152.800 -174.955 -179.400
Junior rekrutt -44.500 -93.808 -59.400
A-lag 0 0 0
R-lag 0 0 0
Stadiondrift -18.500 -88.788 -68.000
Yngres 1.000 25.726 6.500
Totalt MFK 180.400 113.611 41.700

Styret mener at klubben på det økonomiske området har rimelig god kontroll, men utfordringene står i kø. Der er fremdeles ikke anledning til å slappe av og tro at tingene går av seg selv.

Seniorvirksomheten
br>

Visjoner og mål

Moss FK blir rundt om i det ganske land sett på som en foregangsklubb på mange områder. Mest imponerende er det at klubben vår, med relativt små ressurser i forhold til de fleste i Tippeligaen, hevder seg meget bra på alle de viktigste områdene rundt driften av en profesjonell fotballklubb.

Vi har et funksjonelt anlegg sommer som vinter, en organisasjon og administrasjon i stadig utvikling, et godt miljø rundt alle lag i seniorvirksomheten , og bra sportslige resultater. Relativt bra ! – ja, men visjonen må være å legge lista enda mye høyere på alle plan i årene som kommer.
Utfordringene står i kø, spesielt når det gjelder økonomi (les Pervgia dommen). Usikkerheten rundt nye regler for kjøp og salg av spillere har gjort sitt til at overgangsmarkedet har vært dødt. Nye inntektskilder kan nok finnes, men uten store inntekter fra salg av spillere er et viktig inntektsgrunnlag borte.
Hovedvisjonen i et 3 års perspektiv bør være å bygge en enda mer attraktiv stadion, skape flere egenutviklede spillere med lavere driftskostnader, og få en økning i publikumsantallet på 70 %. Samtidig bør det sportslige målet være å spille E-cup igjen.

Resultatmålene i sesongen 2000 ble bare nesten innfridd, og nesten er ikke godt nok. JR Interkretslaget kan være mest fornøyd med to sølv og en bronse. Finale i JET på Hamar og i JR NM er sterkt og bronse i Interkretsserien respektabelt.
MFK 2 i 3. divisjon kjempet med Rygge om avdelingsmesterskapet, men Rygge fikk et for stort forsprang midtsommers, og vant til slutt med 2 poengs margin.
A-laget hadde også satt seg høye mål etter en god vintersesong. Øvre halvdel og cupfinale ble ledd litt av både av presse, publikum og medlemmer, men gudene skal vite at vi var nære!!
Vi tapte kvartfinalen på Falkum Stadion mot NM-mesterne Odd Grenland etter ekstraomganger og straffekonkurranse, der vi scoret på de 8 første straffene.
I serien endte vi på en 9. plass, men det positive var at vi aldri var innblandet i bunnstriden. Dessuten tok vi i år poeng mot alle de 8 lagene foran oss på tabellen. Høydepunkter var 3-0 seieren over Molde på bortebane, og 3-2 seier over Brann hjemme i direktesendt TV-kamp.

Prosessen 2000 – Midler for å nå målene

Spillerstallen
I utgangspunktet har A-stallen bestått av 20 spillere, men underveis skjedde det atskillige endringer av forskjellige årsaker. Nye i A-stallen foran sesongen var finske Jarkko Wiss (fra Molde via LSK), samt ungguttene Per Morten Kristiansen og Simen Brenne. Underveis ble også ferskingene Magnus Amundsen og Lars Habberstad innlemmet i stallen.
Carsten Johansen ble i juni leid ut til Eik, mens Christian Johnsen ble løst fra kontrakten sin for så å ende opp i Raufoss.
Tor Trondsen gikk til RBK 30. august (solgt høsten 1999), og Jarkko Wiss ble solgt til Stockport i slutten av august.

Som erstatning ble Kent Bergersen og Aaron Wilbraham leid inn fra Stockport i juli måned. Tom Hammerborg (fra Odd Grenland via Start), og Kenneth Ringsrød (Sarpsborg) ble hyret inn på korttidskontrakter.
Sammenlagt blir dette nokså mange endringer i løpet av en sesong, noe som går ut over stabiliteten.
Årsakene er mange og sammensatt, men i korte trekk dreier det seg om økonomi, (salg av spillere) og skader (flere langtidsskadde midt i sesongen).
Etter sesongen ble det klart at også Jerry Månsson forlater oss etter 3 år i klubben, til fordel for Cafe Opera i Svensk 1 div.

Representasjon og utmerkerkelser
Jarkko Wiss, flere A-lagskamper for Finland.
Per Morten Kristiansen , Simen Brenne, Magnus Amundsen og Jørgen Pettersen representerte på vårt U-19 landslag.

Litt fleipete kan vi nevne at Dagfinn Enerly ble god nok for landslaget når Moss FK ble byttet ut med RBK.

Trening
Treningsmengden på vinteren var omtrent den samme som i –99, men vi følte at intensiteten ble hevet flere hakk med mer trening på vår glimrende grusbane på Melløs. Treningsvilkårene var også denne gang bortimot perfekte, og hvis vi nevner glimrende forhold i Tistedalen like før seriestart, så var forberedelsesfasen veldig bra.
Våren ble preget av litt harde og humpete baner på A-B feltet, men etter åpningen av Løken har vi lite å klage på når det gjelder treningsfasiliteter.
Fram til høsten trente A-laget adskilt fra U-gruppen på 14 spillere, med unntak av regelmessig hospitering fra 5-6 av de beste.
På høsten valgte vi en annen modell, der 6-8 av de beste U-spillerne trente fast med A-laget 3-4 ganger i uken.

Trenere og støtteapparat
Knut Torbjørn Eggen har vært hovedtrener med Per Morten Haugen som nærmeste medtrener for A-laget.
Bjørn Tore Karlsen hadde ansvaret for U-gruppa i trening og kamp. Det har vært konstruktive diskusjoner rundt U-gruppens rolle, og også om enkeltspilleres utvikling og muligheter til å bli spillere i norsk Toppfotball (Tippeligaen og 1. divisjon). Saklig uenighet omkring virkemidler og framdrift er normalt, og også avgjørende for å kunne bringe Moss FK videre mot en stabil plass blant de 7-8 beste i norsk Toppfotball.
Wiggo Karlsen har vært hovedtrener for junior, med Torger Willadssen som medtrener. Wiggo har også koordinert spillerutvikling og kontakt med våre samarbeidsklubber. I den praktiske gjennomføringen av disse prosjektene har Jan Erik Audsen vært veldig sentral og dyktig.
Jerry Knutsson har også i 2000 sesongen skjøttet keepertreningen på en utmerket måte.
Materialfunksjonen har blitt mer og mer profesjonell. Små detaljer blir forbedret hele tiden, og summen blir stor takket være Thomas Johansen.
Medisinske støtteapparat har vært koordinert av fysioterapeut Anders Fægri. I det medisinske teamet for øvrig har vært kirurg Trygve Kase, lege Jens T. Ekelund og kiropraktor Hans Jørgen Sørensen.

Sportslige konklusjoner 2000 – perspektiver fremover

Fortsatt prestasjonsforbedring
Moss FK’s A-lag har helt klart høynet sitt beste nivå. Vi har for første gang i nyere tid tatt poeng fra, og sågar vunnet, både hjemme og borte mot de beste. Det blir en stor utfordring å reprodusere dyktigheten til enkeltspillere som Tor Trondsen, Jarkko Wiss og Dagfinn Enerly, men vi har en bra ballast med oss gjennom kontinuitet i alle ledd, gode rammevilkår for drift, spillerutviklingsmodellen vår og forhåpentligvis fortsatt lure og billige investeringer i nye spillere som passer inn.
Vi bør fortsatt være ydmyke nok i formuleringen av resultatmål, og husk at uttrykt ønske om bedre resultat alltid må være fundert med basis i en prestasjonsforbedring på alle områder som påvirker dyktigheten i fotball.

Spillestil (formasjoner) og spillere
Det bør fortsatt være et stort forbedringspotensiale i det å fortsatt kunne jobbe videre med en stil som etter hvert blir mer og mer nedfelt i A-laget, og også nedover i rekkene. Vi har prioritert å hente spillere som vi i stor grad vet vil passe inn i vår måte å tenke fotball på, og som samtidig har mest mulig erfaring med dette.

Spillere og talentutvikling
Spesielt i de to siste årene har vi vært flinke til å få frem lag som hevder seg i toppen av norsk fotball på juniornivået. Basis for denne fremgangen ligger i stor grad p.g.a. økt satsing på spillerutvikling og prosjektet med samarbeidsklubber i Østfold. Fortsatt er det en vei å gå i forhold til å utvikle enkeltspillere som kan komme igjennom nåløyet og bli profesjonelle fotballspillere. Vi håper en tettere ”link” mellom A-lag og U-gruppe vil forsterke læreprosessen, spesielt gjennom at de unge får mer skjult læring via gode øvingsbilder representert med de etablerte proffene.

Samarbeid – andre fagmiljø
I 2001-sesongen vil vi få et tettere samarbeid med landslagsledelsen gjennom
Per Mathias Høgmo, som vil fungere som en ekstra inspirator både for trenere
og spillere. Vi initierer også et tettere samarbeid med Østfold Fotballkrets
på talentutvikling, og vi håper å få minst en samarbeidsklubb til.

Tippeligaen 2000
S U T Mål P
Rosenborg 26 16 6 4 61 – 26 54
Brann 26 14 5 7 53 – 40 47
Viking 26 13 6 7 51 – 39 45
Tromsø 26 13 5 8 51 – 46 44
Stabæk 26 12 6 8 59 – 33 42
Lillestrøm 26 11 7 8 42 – 29 40
Molde 26 11 7 8 46 – 47 40
Odd 26 11 5 10 40 – 31 38
Moss 26 8 8 10 38 – 44 32
Bodø/Glimt 26 6 10 10 48 – 59 28
Bryne 26 7 6 11 32 – 60 27
Vålerenga 26 5 9 12 32 – 44 24
Start 26 5 6 15 40 – 66 21
Haugesund 26 5 4 17 33 – 62 19

Arrangement

Våre hjemmekamper ble i sesongen 2000 ledet av Morten Westheim rent arrangements-messig. Det pålegges klubben hvert år flere og flere krav vedr. det å arrangere en fotballkamp. Forholdene skal legges til rette for publikum, spillere og ledere, man må forholde seg til sikkerhetsforskrifter over hele arenaen.
Forholdene til presse og media skal hensynstaes. Trafikkavvikling og samarbeid med politiet skal ivaretaes. Lege, ambulanse og Røde Kors må være tilstede.
Hensynet til våre egne sponsorer og NFF’s sponsorer gjennom skilting og speakertjeneste stiller store krav til arrangøren. Alle ovennevnte krav blir nøye iakttatt av observatør eller kampinspektør, som møter opp allerede 3,5 time før kampstart. Vi føler at det meste fungerer tilfredsstillende, men ser samtidig at det hele tiden er ting som kan forbedres.

Moss Fk sto også i år som teknisk arrangør av 2 damelandskamper.
Nemlig Norge – Portugal den 7. mai og Norge – England den 4. juni.
Begge kampene endte med seier til Norge.

Vi benytter anledningen til å takke samtlige som er med på å bidra til at vi klarer å tilfredsstille NFF’s høye krav til å gjennomføre en fotballklamp. Vi ønsker alle vel møtt til en ny sesong 22. april , til kampen MFK – Viking.

Vi viser her resultatet av arrangørkonkurransen.
Kampinspektøren har gitt poeng fra 0-10 på følgende punkter;
Organisering
Lagenes opptreden
Tilskuernes opptreden
Sikkerhet / vakt / service
Medier / presse / foto
Spillebane / arena

Vi har et klart mål om å bli enda bedre i sesongen 2001.

I forbindelse med FN’s Internasjonale dag for eldre, inviterte Moss FK byens pensjonister
til kampen mot Molde.
Et meget populært tiltak!

Vi ønsker nok en gang å opplyse om klubbens internett- og mailadresse;

www.mossfk.no og mfk@mossfk.no

Denne er nå blitt meget godt innarbeidet, og vi har fått mye positiv tilbakemelding. Vi oppfordrer medlemmene til å bruke dette vedr. informasjon om klubben.
MFK har engasjert Øystein Wolf, som sammen med Paal Erik Dalaasen i Moss Fotball ASA, ivaretar våre internettsider, slik at de til en hver tid er oppdaterte.

I Bladet ”Tips” har Moss FK blitt kåret til beste internettsider blant Tippeligaklubbene.

Klubbens indre liv

Klubbens indre liv blir i dag stort sett ivaretatt av klubbens Eldres avdeling, som har vært en meget god støttespiller, enten ved at det ble arrangert dugnad på Melløs før sesongstart, gjennom medlemsmøter, arrangement i forbindelse med skalldyraften for funksjonærene og eldres avdeling var også med på å arrangere en fest for klubbens æresmedlemmer og merkemenn/dame i april.
Vi takker for samarbeidet!

Klubbhuset blir også svært aktivt brukt av yngres avdeling, som avholder sine avslutningstilstelninger for hvert enkelt lag etter sesongslutt. Forberedelser til ny sesong blir avholdt for hvert lag, og informasjon til foreldre gjøres gjennom vinteren.
A-stallen avholder sine spillermøter, og gjennomgår kampanalyser gjennom hele sesongen.
Eldres avdeling avholder sine faste medlemsmøter hver siste fredag i måneden.

Vi har også fått ny vert i kafeterian, som driver aktivt med levering av bl.a. meget god kinamat. Kafeteriaen er åpen hver dag i tidspunktet 11.00 – 22.30, og dette er absolutt å anbefale.

MOSS FOTBALL ASA.

Moss Fotball ASA vært igjennom sitt andre hele driftsår. Selskapet har følgende styre:

Styreformann: Knut Evensen
Styremedlem: Erik Harstad
Styremedlem: Ronald Pedersen
Styremedlem: Bjørn Christiansen
Styremedlem: Vidar Jensen

Vidar Jensen har også i år sittet i styret i Moss FK og har derigjennom vært bindeleddet mellom styrene.

Moss Fotball ASA har i henhold til samarbeidsavtalen med Moss FK hatt hovedansvaret for den økonomiske driften og har tilført Moss FK de nødvendige økonomiske midler i henhold til budsjettet som ble vedtatt før sesongen. Ut fra statuttene i selskapet har man generert inntekter gjennom salg av sponsoravtaler, arrangement, salg av spillere og andre aktiviteter som lotterier etc.

Staben har i 2000 blitt styrket med ny markedssjef – Paal Erik Dalaasen.

Samarbeidsutvalget har i år bestått av Tore Jobs, Per A. Bakke og Karl Fredrik Stokkan, hvorav de 2 sistnevnte er valgt av generalforsamlingen.

Det er i sammenheng med Moss FK’s årsberetning ikke riktig å gå detaljert inn på Moss Fotball ASA’s drift og økonomi. Dette blir det imidlertid mulighet til for de av dere som er aksjonærer på Moss Fotball ASA’s generalforsamling som er planlagt avholdt i løpet av april måned.

MFK 2
Det begynner å bli en vane å starte beretningen med å fortelle at heller ikke i år har vi klart målsettingen , nemlig vinne avdelingen og dermed kunne være med å kjempe om opprykk til 2. div.
I år havnet vi på 2.plass i serien og mistet nok en gang denne muligheten.
Vår avdeling i 3.div. viste seg å holde et meget bra sportslig nivå , og matchingen for vårt relativt unge lag ble dermed tilfredsstillende . Vi lå hele tiden og kjempet i toppen , og endte da til slutt på en meget respektabel 2.plass . Det er ikke enkelt å vinne på bestilling mot godt etablerte og rutinerte seniorlag .
Kanskje dette heller ikke er veien å gå .
Målsettingen bør kanskje ikke for en hver pris være å vinne alle kampene , men fokusere mer på hver enkelt spiller ( styrke / svakhet ) , gi råd og oppmuntring , samt knytte disse talentene enda mer opp mot A-stallen både i kamp og trening.

Moss Fotballklubb er meget godt rustet med trenere og veiledere på et meget høyt nivå , noen av disse burde vært løst fra andre gjøremål, og kun jobbet med en talentgruppe bestående av unge ambisiøse spillere . Her er det snakk om ikke bare rent sportslig utvikling , men også sosial utvikling og praktisk tilrettelegging / rådgivning .
Våre unge spillere blir i dag veldig ofte vurdert ut fra prestasjonene i obligatoriske kamper , og hvordan de greier seg der. Dette er noe spillerene vet , og enkelte vil føle dette som et stort press , de binder seg , og utviklingen stagnerer.
Jeg vet at ledelsen diskuterer denne problemstillingen , og er villig til å organisere og prøve nye veier for å nå det endelige målet , nemlig utvikle egne talenter til å bli A-lagsspillere .
Jeg ønsker klubben lykke til med dette , og håper at det kanskje allerede til året vil dette være på plass , noe jeg er overbevist om vil gagne Moss Fotballklubb på sikt .

Bjørn Tore Karlsen har også i år vært trener og sportslig ansvarlig for utviklingsgruppa .
Han har gjort en kjempejobb både i treningsøyemed og kampledelse .
Samarbeidet med Jr.interkrets og A-stallen har fungert tilfredsstillende , men for å nå målet med den satsingen som klubben gjør med denne gruppa , nemlig utvikle fremtidige A-spillere , mener jeg det må til enda sterkere fokusering på enkeltspillere i form av oppfølging og veiledning.

Våre hjemmekamper har vært avviklet meget tilfredsstillende , og en stor takk til de som har vært involvert i dette . Morten Westheim , Per Wennersten , Aud Rønning og ikke minst Tormod Rønning som også i år har vært med på mottagelse av gjestende lag og dommere .
Disse har bidratt til prikkfrie hjemmearrangementer som klubben kan være stolt av .
Takk også til klubbens leder Per A Bakke som stiller opp både på hjemme og bortekamper, og viser en levende interesse for våre unge spillere.

Takk for i år .

Steinar Viken
Oppmann

Junior Interkrets

Trener : Wiggo Karlsen
Oppmenn: Lars Erik Eriksen
Ingar Askeim
Peder Unum

SESONGEN 2000

Sesongen 2000 har vært en sesong med meget gode resultater for JR. laget, dog med litt malurt i begeret, idet vi ikke helt nådde våre ambisiøse mål. Trener Wiggo Karlsen og hans disipler la ned et voldsomt treningsarbeid før sesongstart, hvor treningsfravær var et fremmedord. En nøye planlagt treningsplan med fastsatte ukeplaner gjorde at gutta til enhver tid visste hva som skulle skje, og denne grundigheten, sammen med en entusiastisk trener, gjorde at trivsel og resultater kom. Derfor er det viktig for oss som oppmenn å gi treneren ros for dette arbeidet.
Det ble spilt en del treningskamper på vinteren hvor vi hele tiden møtte seniorlag for å gi gutta en tøffhet som de ville få gledelav når Jr. sesongen begynte. Resultatene var vekslende, men vi merket at gutta hadde nytte av denne matchingen.

SERIEN

Det er bestandig vanskeligere å være i forsvarsposisjon enn i angrepsposisjon, og med fjoråret seier i Interkretsserien friskt i minne, var det en målbevisst og entusiastisk gjeng som ønsket å gjenta fjorårets bedrift. Det viste seg imidlertid tidlig at Stabæk og NTG var et hakk bedre, og dro tidlig fra resten av lagene, og de skapte dermed en luke vi aldri klarte å tette. Våre resultater var på vårsesongen svært varierende, mens høstsesongen var tilfredsstillende. Da sesongen var over, endte vi på tredjeplass, med andre ord to plasser dårligere enn fjoråret.
Alt tatt i betrakting ; en tilfredsstillende sesong.

JET – TURNERING

Det var en entusiastisk og vel forberedt gjeng som reiste til Hamar med en klar målsetting om å vinne hele turneringen. Vi hadde kommet i en sterk pulje sammen med Brann, Wycombe og Ham Kam, hvorav to lag gikk videre. Tap for Brann, og serier over de to andre var nok til en andreplass i gruppa, og dermed videre avansement. I mellompuljen kom vi i gruppe med Viking og Byåsen.

Etter to seire var vi klare for semifinale mot Tromsø. Semifinalen ble en meget spennende fotballkamp, og med en spiller utvist i andre omgang, var det en tøff batalje.
Sluttseier 3 – 2 var nok til finaleplass. I finalen skulle vi møte vår motstander i innledningspuljen – Brann, og revansjelysten var stor!
En jevnspilt finale, hvor Moss hadde de store sjansene, endte 0-0, og straffesparkkonkurransen endte med 4-2 seier til Brann.
Skuffelsen var stor etter å ha tapt en finale som vi burde ha rodd i land, men i fotball har det bestandig vært viktig å få ballen over streken.

NM

NM var det store målet i år, og seier var målsettingen. En ambisiøs målsetning, men absolutt en realistisk. Innledningen var treg. De to første rundene mot henholdsvis Frigg og Nordstrand var ikke overbevisende, og sluttet med knappe seire.
3. runde mot Ørn i Horten var en grei gjennomkjøring med 2-0 seier.
4. runde overbevisende 5-0 seier over Lillestrøm.
Kvartfinale i Stavanger – Viking – Moss 0-3.
Dermed duket for semifinale mot Stabæk på Melløs. En meget god JR-kamp, som vi til slutt vant med sifrene 2-1.
Dermed var det duket for finale på ”Røkkeløkka” mot Molde. Bare opplevelsen og atmosfæren over å være på en slik arena var verdt innsatsen gjennom året.
Dessverre rakk vi ikke helt opp, og måtte gå av banen med et 4-2 tap. En slukøret, men dog innerst inne fornøyd gjeng, satte veien hjemover.

AVSLUTNING

Sesongen under ett var tilfredsstillende, men vi klarte ikke å sette prikken over i’en ved å vinne en av finalene. Dog har disse tre årene for meg vært en fantastisk periode, og jeg vil derfor benytte anledningen til å takke Moss FK for at jeg har fått mulighet til å være med disse gutta i tre år, og ønske alle sammen lykke til med videre karriere både sivilt og fotballmessig.

Lars Erik Eriksen
Oppmann

Jr-Interkrets 2000
S U T Mål P
NTG Bærum 22 20 2 0 106 – 21 62
Stabæk 22 16 3 3 83 – 30 51
Moss 22 13 3 6 60 – 29 42
Vålerenga 22 12 2 8 65 – 47 38
Skeid 22 12 1 9 57 – 40 37
Lillestrøm 22 10 3 9 43 – 58 33
KIL Toppfot. 22 9 4 9 58 – 53 31
Asker 22 8 7 7 38 – 41 31
Elverum 22 7 1 14 47 – 70 22
Lørenskog 22 4 4 14 26 – 67 16
Lisleby 22 5 0 17 35 – 67 15
Skedsmo 22 0 2 20 24 – 119 2

Junior 1

Trener: Torger Willadssen
Oppmenn: Ole Wilmann, Henning Bredesen

Det var med en viss spenning vi gikk inn i denne sesongen, med en spillerstall som kun bestod av 1 års juniorspillere. Vi viste at talentet var tilstede hos spillerne, men vi var mer usikre på hvordan de ville takle overgangen fra guttenivå til junior nivå.

Vår Cup og treningskamper

Vi var påmeldte til Østfoldfotballkrets vår cup, og kom godt i gang med denne. Vi gjorde god figur i de første innledende kampene, med godt spill og god innsats. Men utover vinteren var resultatene varierende, og vi ble slått ut av Lislebys interkrets lag i første runde etter innledningsserien. Vi møtte også seniorlag fra lavere divisjonsnivå, men taklet ikke dette særlig godt.

Treningsleier

Laget var på treningsleier i Gøteborg rett før påske, men leieren ble mer en sosial, team byggende leier på grunn av elendige værforhold. Vi gjennomførte dog en kamp mot GAIS, hvor resultatet ble uavgjort etter en feilaktig dommeravgjørelse av en lite mobil dommer!

Østfold Kretsserie for juniorlag

Det var derfor med spenning vi startet serien i slutten av april. Før seriestart hadde vi sammen satt et ambisjonsnivå på laget at vi skulle komme på øverste del av tabellen. Første kampen bar også preg av at laget var usikkert, og presterte en elendig forestilling. Vi startet derfor med tap.
Etter dette skjerpet laget seg betraktelig, og vi spilte i perioder klassefotball. Laget viste seg mer stabilt, og vi vant kamper mot antatt bedre motstandere. Laget hadde en 5 plass etter halvspilt sesong, men vi hadde slått alle de fire lagene foran oss på tabellen. Spesielt kampene mot Fredrikstad og Sarpsborg hjemme hadde vist hva som bodde i dette laget. Dette var kamper som viste at laget hadde teknikk, kondisjon, og styrke som kunne matche de fleste.
Etter sommer ferien ble hele laget enige om å øke ambisjonsnivået, til og bli en av de 5 beste på tabellen. Høst sesongen ble veldig lik vår sesongen, med noe svingende resultater. Laget endte tilslutt på en gledelig 2 plass i kretsserien i Østfold, noe det faktisk står respekt av.

IØR Avslutnings turnering i Løkken

Junior 1 laget til MFK deltok også på en sesongavslutningsturnering i Løkken i Danmark, hvor det sportslig sett ikke gikk etter forventningene.
Vi tapte 2 kamper mot meget dårlige motstandere, men vant mot gruppe vinneren med 6 mål.

Konklusjon

Sammenfatter vi årets sesong har laget prestert over forventning i denne sesongen. Laget har mange talenter, og disse må vi kunne bygge videre på i MFK. Spillerne viser fine holdninger, og har bevist med denne sesongen at de har utviklet seg som lag og enkelt spillere. Dette viser viktigheten av å kunne ha to juniorlag i MFK, da dette er med på å utvikle talentene fra yngres avdeling. Overgangen fra gutte nivå til junior nivå er stor, og en spiller bør få muligheten til å kunne utvikle seg til å takle denne overgangen.

Laget vil også passe på å takke bussjåfør Jan Fosback som stilte opp som sjåfør til alle våre bortekamper, treningsleier, og turnering i Danmark.

Henning Bredesen
Oppmann

G 19 1 Div.
S U T Mål P
Fredrikstad 22 17 3 2 113 – 40 54
Moss 22 12 5 5 52 – 37 41
Tune 22 12 4 6 83 – 53 40
Kvik Halden 22 12 4 6 66 – 47 40
SFK/Sparta 22 11 5 6 50 – 44 38
Askim 22 10 3 9 72 – 59 33
Greåker 22 10 3 9 56 – 57 33
Borgen 22 10 2 10 66 – 67 32
Ås 22 7 4 11 49 – 67 25
Gresvik 22 7 3 12 62 – 75 24
Spydeberg 22 2 2 18 26 – 91 8
Rakkestad 22 1 4 17 23 – 81 7

Store utfordringer for klubben

Som nevnt foran blir vi av mange sett på som en klubb som med beskjedne resurser hevder oss i norsk toppfotball med heder.

Men det nytter ikke å hvile på eventuelle laurbær vi har høstet, vi har store utfordringer i de mange oppgaver som vi er pålagt dersom vi fortsatt ønsker å være etablert og hevde oss i det gode selskap.

De aller største oppgaver fremover ligger nok på anleggssiden, hvor vi i løpet av en 3-4 år må realisere våre utbyggingsplaner på Melløs.
Som klubbens medlemmer er kjent med, består disse av bygging av en ny hovedtribune der hvor dagens ståtribune ligger, med en kapasitet på ca 3000 sitteplasser og hvor man samler alle garderober og klubbhuslokaler, kafeteria etc, for våre sponsorer og samarbeidspartnere.
Videre skal dagens hovedtribune utvides i begge ender slik at denne også får en kapasitet på ca 3000 sitteplasser og det skal utvikles ca 2.500 m2 næringsarealer samt bygges 36 ungdomsboliger for utleie i tilknytning til tribunebygget.
Undervarme for hovedmatta samt godkjent flomlysanlegg skal også gjennomføres.
Totalt har våre planer en kostnadsramme på 40-45 millioner kroner.

Vi har siste år hatt en rekke samtaler og møter med Moss Kommune om prosjektet, og føler nå at det er en klar holdning og forståelse blant politikerne til å være med på å realisere planene. Dog er det en forutsetning at vi må løse den finansielle siden av utbyggingen.

Videre vil talentutviklingsarbeidet ytterligere styrkes gjennom prioritert satsning
både i egen klubb og ikke minst gjennom det arbeidet som utføres i våre samarbeidsklubber i Østfold / Søndre Akershus, og som i løpet av 2001 økes til 10 klubber.
Av UEFA har vi mottatt et betydelig beløp, såkalt ”solidary payment”, som er øremerket talentutvikling i aldersgruppen 12-18 år. Vi skal forvalte disse midler på best mulig måte, slik at vår målsetting om å være etablert som ”Østfolds representant i Norsk Toppfotball” med flest mulig spillere fra Moss og Østfold opprettholdes.

Styret er av den klare oppfatning at økt satsning på talentutvikling i våre nærområder er avgjørende for klubbens økonomiske grunnlag, med tanke på publikumsoppslutning, markedstilhørighet og ikke minst salg av egenutviklede spillere.

Igjen gleder vi oss til en ny Tippeligasesong, og vi håper på en langt større publikumsoppslutning enn siste år, som jo var skuffende. Faktum er jo at vi hadde dårligst snitt på kampene av samtlige lag i Tippeligaen, noe vi ikke kan være kjent med.
Vi er trygge på at vi har tilrettelagt for mange spennende kamper , både hjemme og borte.
Sesongen starter i år i Bergen mot Brann 16. april, slik at sesongåpning på Melløs blir mot Viking søndag 22. april kl 1800.
For

© 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design