Åpent overgangsvindu – og hva så?

Av Ole J. Henæs, daglig leder i Moss Fotballklubb

Vårt mål er å gå styrket ut av overgangsvinduet. Jeg antar at alle våre konkurrenter har det samme målet som oss. Det vi må prøve på, er å være bedre enn de andre. Dette innebærer at vi må være meget bevisste på våre valg: Hvilken type spillere ønsker vi og hvor langt kan vi strekke oss for å få det til? De spillerne vi ønsker til Moss skal passe inn både sportslig og sosialt.

Med sportslig gode resultater vil våre spillere være attraktive for andre klubber. Det sendes stadig vekk ut følere fra en klubb til en annen om for eksempel spilleres kontraktsforhold. Det gjelder også forespørsler på våre spillere. Til det er det å si at alle våre spillere til enhver tid er tilgjengelig på markedet. Om vi selger eller ikke kommer helt an på prisen vi blir tilbudt.
Det ligger i sakens natur at det vil være våre mest markante spillere som er mest attraktive på markedet. Disse går ikke på billigsalg! At vi fra tid til annen selger gode spillere, betyr selvsagt ikke at vi ikke har ambisjoner. Spillersalg gir oss økonomisk handlingsrom til å justere innholdet i spillerstallen, stadig vekk med det mål for øyet at den skal styrkes.

Økonomien i overgangsmarkedet er et eget kapittel. Når spillere går ut av stallen, frigjøres lønnsmidler som vi kan bruke for å lønne nye spillere. Kostnadene ved å knytte til seg nye spillere kan imidlertid være større enn det som frigjøres i lønnsmidler. Vi vurderer da grundig vårt behov for ny spiller opp mot andre kostnader i budsjettet. I disse vurderingene ligger også inntektspotensialet knyttet til sportlig suksess. Gode resultater gjør at flere folk kommer på Melløs. God plassering etter endt sesong kan gi større utbetaling av mediepenger. Det er allikevel viktig å være klar over at klassespillere i dagens spillermarked koster mye penger, og at vårt budsjett ikke tillater de helt store krumspringene.

Spillere kommer og går på forskjellige måter. Det kan være inn- og utleie, kjøp og salg. Vi skal utvikle våre egne talenter. Vi skal kjøpe billig, utvikle, og selge dyrt. En ting er sikkert: Vi må utvikle oss på alle områder for å bli bedre. Det betyr også at vi må dyrke og utvikle vår egen spillerstall. I vår strategiplan planlegger vi med opprykk neste år. Dette er et viktig premiss for vårt arbeid i dette overgangsvinduet. Spillere som kommer nå, skal helst styrke oss denne sesongen og neste (minst).

Vi har i sommer ikke sluppet mange navn vi jobber med. Jeg kan allikevel forsikre om at vi diskuterer en rekke spillere som i dag spiller både i Norge og i utlandet. Dette er en del av den mentale beredskapen vi må ha dersom vårt handlingsrom endrer seg. En slik endring kan komme som følge av spillersalg, eller ved at eksterne investorer melder sin interesse for å investere i spillere. Det er flere grunner til at det ikke er noen grunn til å gå ut med navn før en eventuell avtale er i boks.
Noen av disse er:

– Vi ønsker ikke en situasjon der en spiller som kommer til Moss får inntrykk av at han ikke er førstevalg fordi avisene har nevnt en rekke navn før ham.
– Vi konkurrerer med en rekke klubber om de samme spillerne. Denne konkurransen gjør at det er fornuftig å holde kortene tett til brystet. Nyheter spres fort.
– Selv om spillerne i vår A-stall tåler konkurransesituasjon, skal de få slippe dag-til-dag spekulasjoner i pressen om deres fremtid i vår klubb.

Kort oppsummert er situasjonen altså slik: Vi snakker med andre, og andre snakker med oss. Vi kommenterer ikke rykter, og vi har ikke noe å melde før vi faktisk har det!