– Åpenhet, forutsigbarhet og langsiktighet

Av: Eystein Simonsen(eystein@mossfk.no)

Valgkomitéens leder, Trond Svenning, arbeider intensivt med å sy sammen et forslag til nytt styre før årsmøtet om noen få uker. Med seg har han Arne Stenersen, Per Henæs og Anders Juliussen, som bør være kjente navn for de fleste. Og de fire satt seg fore å gjøre en grundig jobb.

Allerede på ettersommeren innledet Svenning samtaler med nåværende styreleder for å få innsikt i styrets tanker om strategier og planer. Etterfølgende samtaler med styremedlemmer, sponsorer og viktige støttespillere, har vært med på å danne utgangspunkt for å sette sammen et nytt styre.

-Kursen som er satt i klubben, møtes med tilfredshet ute blant sponsorer og støttespillere, forteller Svenning. Oppryddingsarbeidet fortsetter, og åpenhet og forutsigbarhet skal prege klubben fremover.

Kontinuitet er et annet viktig parameter for valgkomitéens leder.

– Viktige bærere av strategien som er lagt, skal sørge for kontinuitet i styret. Når vi vet at profesjonalitet summeres opp i begrepene åpenhet, kontinuitet og langsiktighet, er det vår oppgave å se til at styret samlet står om dette og trekker i samme retning, påpeker Svenning, og indikerer en større enretting når kursen klubben skal ha – er satt.

-Hva med synlighet og tilstedeværelse fra styrets medlemmer? En nødvendighet i en fotballkultur?
– Vi må se til at vi styrker synligheten både med hensyn til det arbeidet styret gjør og ved å være mer synlig for de ”daglige interessentene”.

-Flere har etterlyst en mer uttalt kommunikasjonsstrategi i Moss Fotballklubb? Er det slik at den mangler helt?
-Nei, jeg er ikke enig i det. Det er allerede etablert en strategi mot våre sponsorer, hvor åpenhet har vært en viktig faktor. Samtidig er det slik at det vi kommuniserer må være troverdig med tanke på klubbens strategier og langtidsplaner.

-Når ”daglige interessenter” klager, så er ikke alt såre vel likevel?
-Kommunikasjon kan vi ikke ha for mye av, men jeg tror det er ulike behov for kommunikasjon. Det er ikke slik at sponsorer og grasrota ønsker samme type kommunikasjon fra styret. Grasrota vet ikke hva som skjer i lukkede styrerom og ønsker derfor mer synlighet. Åpenheten overfor grasrot og kulturen i klubben må vi etterstrebe å lykkes med, avslutter Trond Svenning, valgkomitéens leder og tidligere Yngres-styremedlem.

Valgkomitéen kommer med sin innstilling tidligst om en uke, og samles til et oppsummeringsmøte førstkommende torsdag. Svenning ønsker ikke å kommentere navn, men sier at de fleste som er ønsket med videre, allerede er på «lista».

Trond Svenning (52) er næringslivsmann, med internasjonal arena og med ytterst svak idrettslig fortid, skal vi tro ham selv. Han hadde ikke vært på en eneste fotballkamp før rundt 1986 da poden ble fristet av naboer til å spille på miniputtlaget. Han fikk da også ved selvsyn se en ball og dens vesen, og uvitende ledere i klubben spurte om han ville bidra. Positiv som han var, sa han ja til å flytte på kjegler. Trodde han. I stedet ble han presentert på årsmøtet som miniputtenes leder, og avkrevd treningsoppsett! Siden den gang er Svenning veteran i klubbens breddearbeid, og er protokollert med flest oppmøter på MFK-cupen i Mossehallen! Der er han også å treffe i år.