Ankesøknaden er levert

– Det har vært en omfattende jobb, og veldig mange personer har blitt involvert i prosessen og har gitt sine innspill. Vi føler at Moss FK har gjort jobben grundig og har levert en god ankesøknad, sier leder i arbeidsgruppen som har jobbet med dette, Knut Evensen.

– Det vi setter fokus på i ankesøknaden er at vi i dag fremstår som en økonomisk sunn klubb. Vi har positiv egenkapital, gode resultater, har slettet gjelden og har brukbar likviditet. Moss FK kan se tilbake på en sjeldent god ryddeoperasjon, og det er dette vi har prøvd å forsterke i vår ankesøknad. Vi forholder oss til at vi fortsatt er en 1. divisjonsklubb, og jobber ut i fra det inntil vi får beskjed om noe annet. Vi er både sportslig kvalifisert for det, og har også opparbeidet oss en sunn økonomi som innfrir alle krav, avslutter Evensen.

Moss Fotballklubb ønsker også å benytte anledningen til å takke samtlige som har bidratt i denne prosessen og ikke minst rette en stor takk til alle i Moss og resten av fotball-Norge som har sendt oss inspirerende støtteerklæringer de siste ukene.

Hele klubben håper nå på et positivt utfall i saken og venter nå i spenning på avgjørelsen.

Les mer om saken:

– Moss FKs ankesøknad er overlevert Norges Fotballforbund (Moss Avis)

– Her er bunken som skal redde Moss FKs lisens (Moss Avis)

– Historisk god økonomi-plattform i Moss FK (Moss Avis)