Andresen fortsetter ved roret

Strabasiøst år

– Vi var fullstending klar over at 2010 ville bli et tøft år å komme gjennom både sportslig og økonomisk, forteller MFK-styreleder Jan A. Solvang til mossfk.no.

– 2009-sesongen kunne svært gjerne ha endt med en konkurs, noe som ville medført at Moss slo følge med Lyn ut av seriesystemet. Det unngikk vi takket være en knallhard jobb med å få på plass en emisjon og en helt nødvendig akkord i fjor høst. Til tross for dette var de økonomiske utfordringene av en slik karakter at vi måtte starte 2010-sesongen med permitteringer. Og deretter kom NFFs inndragelse av lisensen som gjorde at vi levde med stor usikkerhet helt fram til ankesaken gikk i vår favør i midten av februar.

– Gjennom hele den resterende delen av sesongen har vi jobbet knallhardt og målbevisst med å senke de totale lønnsutgiftene for å bringe kostnadsnivået ned på et nivå vi kan være komfortable med i forhold til antatt inntektsnivå.

– I denne krevende prosessen har Frode Andresen gjort en formidabel innsats, og styrene i både Moss Fotballklubb (som har ansvar for den sportslige satsingen) og Moss FK AS (som har ansvar for de kommersielle rettighetene) ønsker at han skal lede klubben også i den sesongen vi nå snart går inn i, fortsetter Solvang.

Ingen fast ansatt markedssjef i 2011

Styret i Moss FK AS har evaluert den første sesongen selskapet har vært i drift, og har kommet til at det må gjøres endringer i markedsapparatet. Markedssjef Arne Wangberg slutter i stillingen ved utgangen av november, og vil etter det jobbe med spesifikke prosjekter på ren provisjonsbasis. Arne kommer således til å være en del av administrasjonen på Melløs selv om han ikke lenger er fast ansatt.

– Overgangen til et rent provisjonsbasert markedsarbeid åpner muligheten for at klubben kan engasjere flere personer i den viktige perioden fram mot sesongstart 2011. Historisk sett er det da det meste av sponsorbudsjettet hentes inn, og dette kan f.eks være en mulighet for klubbens spillere til å delta i markedsarbeidet og dermed skaffe både seg selv og klubben ekstra inntekter, uttaler Klaus Hansen som er styreleder i Moss FK AS.

– Men å koordinere en gruppe av selgere på provisjon krever selvsagt en tilstedeværende ledelse på Melløs, og dette er et ansvar jeg vet Frode Andresen håndterer på en utmerket måte.

Har stått i fremste rekke

Hansen ønsker i likhet med Jan Solvang å berømme Frode for den måten han har ledet klubben gjennom den vanskeligste sesongen på svært lang tid.

– En sesong som ender med nedrykk utløser mange følelser både på og rundt klubbhuset. Frode har stått i fremste rekke for å svare på alle de spørsmål som naturlig dukker opp i en slik sammenheng, avslutter Klaus Hansen.