Aksjebevis Moss FK AS

De fleste er sendt ut pr. e-post. Hvis det skulle være noen som ikke
har fått, må de henvende seg til Elisabeth Bern, tlf. 92 64 38 04.

Slik ser et aksjebevis fra Moss FK AS ut: