Infomøte for 2004-kullet

Moss Fotballklubb avholder informasjonsmøte angående oppstart av 2004-årgangen Der vil vi holde en presentasjon av Moss Fotballklubb hvor vi vil fortelle…